2015. december 14., hétfő

Mágus Útja

Mágus Útja

Aki nyitott a metafizikai valóságra: alkimista. A tudatos teremtés: mágia.
Az univerzumot kormányzó törvények mindenki és minden életére érvényesek. Nem a természet alkotta őket, az csak feltárja őket számunkra és tanúbizonyságot tesz róluk. Megmutatják a rendet a káoszban. Örökérvényűek, mert mindenek felett álló alapelvek. Az élet folyamán minden törvény feltárul előttünk, csak oda kell figyelni rá. Ezek a „felkérdezések” az életünkben.
Mindenkiben belül el van ültetve a mag, mely rejti a titkokat. A magnak termőföldre van szüksége, hogy fejlődhessen. Időbe telik míg beérik. Mindig csak ugyanolyan gyümölcsöt hoz, mint a fa, amelytől származik.
 De a mag elpusztul, ha nem fejlődik, és megáll a növekedés.
A benned lévő mag = a saját, belső Mágusod, mestered. Ha testünk mentes a külső programozástól és zavaró tényezőktől, akkor ösztönösen és intuitív érzéseink által közvetített törvények alapján működik.
Az elme és az Ego sokszor ellenáll az élet áramlásának. Ezért fontos az önismeret, és az önmagunk gyógyítgatása (a lelki sebeké), hogy újra hozzáférjünk a bennünk lévő tiszta Forráshoz. Minden válasz ott található.
Ki vagyok én? Miért vagyok itt? Miről szól ez a világ? Stb. Ezen a tanfolyamon ezt a belső magot fogjuk kicsíráztatni. Életre hívjuk a belső Mágusunkat, és segítségével próbáljuk értelmezni a spirituális törvényeket. Melyek által életünk összes feladatát és nehézségét átalakíthatjuk, mivel egészen a problémák gyökeréig hatolnak, és segítségükkel a forrásnál alakíthatjuk át önmagunkat, ahelyett, hogy pusztán a tünetekkel küzdenénk.
Alkalmazni már neked kell a saját életedben a megtanultakat. Ez lesz az a folyamat, mikor termést, gyümölcsöt hoz a benned növekvő fa.

 Beavatás annyit jelent, megérteni, ezáltal mentálisan uralni valamit. Az egységbe való beolvadás döntő lépése beavatottnak lenni és talán igaz az is, hogy ez az egyetlen járható út az ember tökéletes transzformációja felé. Megtalálni a Vörös Oroszlánt, amely bennünk van, és amely összekapcsol minket az Univerzummal, a Forrással. A beavatás azonban korántsem csak külső történések, vagy a velük való konfrontáció és az abból leszűrt tapasztalatok összessége, hanem egy belső út, amelynek során egy időpillanattól kezdve önmagunkban találkozunk az isteni tudattal, s ezzel igaz önvalónkra ébredünk és alkimista módon egymásba olvad mindaz, ami igazából mindig is volt és egybe tartozott.

"Nem emberi lények vagyunk, akik spirituális élményeken megyünk keresztül, hanem spirituális lények, akik az emberi létezés élményén haladnak át." (Maharishi Mahesh)


Negatív érzelmi folyamatok az elmében

A kentaur tudatosság

A kentaur tudatosság


Manapság úton-útfélen hallhatunk az emberiség fejlődéséről, felemelkedéséről és a magasabb tudatossági szintekről. De mégis milyen ez a következő fejlődési lépcsőfok, ami felé tartunk?

A wilberi modellben a mai nyugati társadalmakat a létra ötödik fokán találjuk. Miközben kultúránkat az ötös szint, a racionális elme értékrendje hatja át, fokozatosan kirajzolódik egy új lépcsőfok, egy magasabb tudatossági szint a fejlődésben (hatos szint), amelyet Ken Wilber kentaurnak nevezett el.
Újfajta kognitív működés: a víziólogika
A hálózati logika, vagy víziólogika egy integráló és szintetizáló tudatossági forma, amely a racionális elmére jellemző kettőségekben való gondolkodást (egy dolog vagy ilyen vagy olyan lehet) meghaladva képes az egyes részleteket összerakni és meglátni bennük a kölcsönhatások hálózatait. Ez az újfajta működés annak köszönhető, hogy a jobb és bal agyfélteke működése szinkronizálódik. A bal agyfélteke által összegyűjtött nagymennyiségű absztrakt információt a jobb agyfélteke egy új, értelmes egységbe rendezi, és egy képben mutatja meg az egyén számára, aki így képessé válik egyidejűleg látni a jobb agyfélteke által mutatott, gyakran szimbolikus képet, és megérteni annak racionális jelentését.
A víziólogika az intuíció operatív szintje, és fontos elkülöníteni a spirituális intuíciótól. Az operatív intuíció működése esetén ugyanis az általunk addig begyűjtött információk rendeződnek új egységbe, míg a spirituális intuíció révén a személyes énen túli információk kerülnek a tudatba.
Globális perspektíva
A víziólogikával megjelenő magas fokú integratív képesség magával hozza a magasan integrált én kialakulását is. Wilber azért nevezi kentaurnak a tudatfejlődés ezen fokát, mert itt jelenik meg a test és elme egysége egy viszonylag autonóm énben. Ebben a szakaszban a megfigyelő én kezdi meghaladni a testet és az elmét, tehát nem csak az elme szemléli a világot, hanem megjelenik a megfigyelő én, és az szemléli az elmét és a világot.
A kentaur tudatosságú ember számára a konvencionális társadalmi szerepek és szabályok többé nem jelentenek kényszerítő erejű, kötelező valóságot, inkább opcionális lehetőségként tekint rájuk. Valódi globális perspektívával rendelkezik, amelynek alapja az összes lehetséges nézőpont átlátásának képessége. Azonban ez a képesség azzal jár, hogy egyetlen nézőpont se válik kitüntetetté, amelyet a személy a többi fölé helyezne. Kialakul egy olyan hozzáállás, hogy „minden relatív, nincs tehát jó és rossz, egyik álláspont se különb, mint a másik”. A biztos talaj elvesztése gyakran zavartsággal és döntésképtelenséggel járhat.
Globális szemlélete révén értékrendjét a világcentrikus nézőpont határozza meg: nem elégszik meg azzal, ha valami a saját csoportja, nagyobb közössége, országa számára előnyös, hanem döntéseinél az egész emberiség javát tartja szem előtt.
 Hatodik szint: víziólogika, a formális reflektív elme (5. szint) elmekapcsolatokat hoz létre, a víziólogika hálózatokat teremt ezekből a kapcsolatokból, a formális szint fölött működik, felfogja a gondolatok hatalmas hálózatát, ahogy ezek egymással kapcsolódnak. Ez a magasrendű szintetizáló képesség kezdete, mely összefüggéseket teremt, igazságokat kapcsol össze, gondolatokat tesz egymás mellé, fogalmakat integrál. Ez a személyes szint legmagasabb integratív struktúrája.

 Integrál tudat: test és lélek egysége, jobb és bal agyfélteke szinkronizálódik, víziólogika(a begyűjtött információk új, kreatív egysége állnak össze). Több szempont elfogadása egyidejűleg, különböző rendszerek összekapcsolása.

Dan Millman: A szellem 12 törvénye

Dan Millman: A szellem 12 törvénye


1.      Az egyensúly törvénye
          Megtalálni a középutat  

Kiegyensúlyozatlanságaid felfedezésekor alkalmazod.
Növeli tulajdonságod.
Nyugalom-érzés: viszonyítási pontot szolgáltat.
Belső béke, erő. Középpont megtalálása.
A félelmek, ellenállás, elkerülés, merev meggyőződés.

2.      A választási lehetőségek törvénye
              Hatalmunk visszaszerzése

Cselekedeteinkkel választunk, nem a szavainkkal. Szabad akarat: választani a belső intuíciód szerinti és a benyomások, félelmek irányítása között. Segíteni annak lehet, aki kéri. Különben elveszed tőle a megtapasztalás tanulságát. Ha nem ismered fel, hogy van hatalmad nemet mondani, soha nem fog igazán igent mondani. Tanuld meg elfogadni tetteid következményét. Ez határozza meg, hogy ki vagy, hol vagy, mit fogsz csinálni. Ez az a pont, ahol lehetőséggé változik az élet. Ha felnőttként vállalod a felelősséget döntéseidért, elkezdesz részt venni saját életedben.

3.  A folyamat törvénye
             Lépésről lépésre élni az életet

Minden cél eléréséhez kis lépések vezetnek, le kell bontani apró, biztos lépésekre. Aki csak az út végére összpontosít, a beteljesedés mindig a távolban mutatkozik. Elmaradnak a kis sikerélmények. Ha kihagysz kis lépéseket, előbb-vagy utóbb „megégeted” magad. Hagyatkozz nyugodtan a természetre, univerzumra. Mindig a megfelelő pillanatban tárja felénk a tanulságait, a következő lépést. Ki kell tartanod a félelmek, és kételyek között is. Minden új kihívás egy-egy beavatásként szolgál. Döntéskor indulj afelé, ami vonz vagy izgalomba hoz, ami megérinti a szíved. Erős, stabil alapra lehet építeni. A boldogsághoz vezető út mindig javítás alatt áll. Az önfegyelem, türelem, kitartás, a folyamat azok a kulcsok, amelyek ajtót nyitnak bármely végcél előtt. A folyamat maga a jutalom.

4.A jelenlét törvénye
A pillanatban élni

Az idő egy paradoxon. Egy olyan múlt és jövő között terül el, aminek nincs jobb realitása. Az idő egy nyelvi és gondolati megszokás, társadalmi megegyezés. A múlt miatti bánkódás egy élmény csupán. A jövő miatti aggodalomnak csak az elmében van realitása, képzeletként. A múlt és a jövő is épp most történik, ahogy teremted őket. Azzal tartod a probl. életben jelenlegi tudatodban, hogy figyelmet, energiát szentelsz neki. A múlt és jövő a tudat egy rossz szokása. Nem tudsz más pillanatban élni, csak a jelenben. Légy teljes mértékben jelen! Légy tudatában mit csinálsz éppen! A jelenlét megvilágítja a tudatot, megszabadít az aggodalmaskodástól.( E. Tolle: A most hatalma)

5.Az irgalom törvénye
      Emberségünk felébresztése
Az univerzum nem ítél meg bennünket, csak következményeket és tanulságokat szolgáltat. Valamint lehetőségeket az egyensúlyra és a tanulásra az okozhat törvénye alapján. Az irgalom annak felismerése, hogy mindannyian a lehető legjobbat tesszük tőlünk telhetően a jelen hitrendszerünk és képességeink határain belül.
Minél több szerető kedvességben tudod részesíteni magadat, annál többet tudsz adni másoknak. Az ítélkezés emberi találmány!
Az irgalom a szeretetből és megértésből való cselekvésre tanít. Légy gyengéd és türelmes! Platón: „Légy kedves, mert mindenki, akivel találkozol, keményen küzd.”
Megbocsátás-megértés, harag elengedése. Egy természetes világban nincsenek barátaid, sem ellenségeid. Csupán tanáraid vannak!

6.A hit törvénye
Megbízni a szellemben
Bizalomra tanít, a benned rejlő szeretet és intelligencia iránt, ami rajtad és az egész teremtésen keresztül nyilatkozik meg. Mindenkin keresztül, mindenkiben működik a Szellem. Hozzáállás: bármi történik, az mindenki javát szolgálja.
Minden nehézséget kezeld tesztként, ami tanít. Minden kihívásban láss lehetőségeket és tanulságot. Mindennek van egy magasabb rendű, értelmes oka. Hallgass a szíved intuitív bölcsességére + kincs már benned van, mások nem adhatnak ehhez többet hozzá. Ők csak a kulcsot adhatják saját belső gazdagságodhoz.
Mindig jó döntést hozol. Épp arra a megtapasztalásra van szükséged. Merj dönteni felnőttként, felelősséget vállalva következményeiért. Önbizalom! Saját tapasztalataid által fejlődik ki.

7.Az elvárás törvénye
Valóságunk kiterjesztése
George Bernard Shaw: Életünket nem annyira tapasztalataink, inkább elvárásaink formálják.
Hiteid befolyásolják döntéseidet, érzéseidet, belső folyamatokat indítanak el és viselkedésformákat. Energiameződet is ez határozza meg, amire reagálnak a többiek. Belső elvárásaid formálják valóságod.
 A kihívás: negatív hiteidet legyőzni. Nyíltan fejezd ki kételyeid! Most mondd a pozitív elvárást! Tudatodban lásd megtörténni!
Saját belső hatalmadra emlékeztet ez a törvény. Az elvárás be fogja vonzani a bizonyítékot. (Secret)

8.Az önazonosság törvénye
        Saját igazságunk megélése

Amikor a legmagasztosabb látomásod szerint élsz, ahogyan viselkedsz. Belső valóságunk valódi kifejeződését csalja elő, de a következmények elkerülhetetlenek. (morál) „Ismerd meg önmagad, és légy hű magadhoz!”
Önmagunkkal való egységet jelenti. Cselekedeteink hitelesek legyenek. Akkor testünk, elménk, érzelmeink kiegészítik egymást. Értsd meg legbensőbb késztetéseidet, értékeidet, motivációd! Fogadd el ki vagy! Ne akarj más lenni! Bátorság és nyitottság kell a hitelesség eléréséhez. Ez nem tökéletességet, tévedhetetlenséget jelent. Gyengeségeink felvállalását jelenti. Saját példánkkal tudunk ösztönözni másokat.

9. A cselekvés törvénye
       Belépni a jelenbe

„ Nem tudsz átkelni a tengeren csupán bámulva a vizet!”
Cselekedni kell! Ez a világ az energia és a cselekedetek birodalma. Csak a cselekedetek képeznek igazi lehetőségeket az életben. A megértés, és a bölcsesség a gyakorlatból terem. Az elképzelések tettre váltásához energiára, áldozatra, bátorságra, és szívre van szükség, mert a cselekvés kockázatot jelent. A legtöbb ember csak reagál!  Jobb megtenni a lehető legjobbat, mint nem megtenni, és jó kifogást keresni rá. Legyőzni a tehetetlenséget úgy lehet, ha elfogadjuk emberi mivoltunkat és anyagi jelenlétünket ebben a világban. Felfedezzük, hogy senki sem fog élni helyettünk és csakis saját erőfeszítéseink által válunk egyre erősebbekké. Ha beletörődünk abba, hogy a cselekvés kellemetlenséget vonhat maga után. Ez a törvény a nyugton és csendben maradás bölcsességére is tanít, ha annak van itt az ideje. Hallgass a szíved bölcsességére.

10. A körforgás törvénye
       A természet dalára táncolni

Minden dolog saját legjobb idejében történik.. Minden, ami emelkedik, alá fog hullani, és minden, ami lehullik, fel is fog emelkedni majd. Csak a változás állandó. Nekünk is változnunk kell. Nem kell, hogy régi szokásaink irányítsák életünket. Nagyobb tudatossághoz, bölcsességhez és béléhez vezet bennünket. A változás ciklusai mindenképp megtörténnek, ezért jobb, ha elfogadod. Türelem és bölcsesség! A mindennapi élet a te érési folyamatod.

11. Az önfeladás törvénye
      Egyesülni egy magasabb akarattal

Elfogadásra tanít, de ez nem passzív beletörődést jelent. Az igazi önfeladás aktív, pozitív, öntudatos-egy fajta kreatív elkötelezettség a helyzet kihasználására. Az átalakítást célozza meg. Nézőpontod megváltoztatásával tanulhatod meg. A Szellem a te edződ, és az élet az edzés terved. Ez önmagad elfogadását is jelenti. Csak az történhet veled, amire szükséged van. Tanuld meg akarni azt, amit kapsz. El kell állnod a saját utadból. Tedd fel a kérdést, hogy mi szolgálja minden résztvevő legfőbb javát. Hallgass a szívedre és a felsőbb énedre. Minél inkább megszabadulsz a ragaszkodásoktól, annál nagyobb szabadágban teljesedsz ki. Nyitottan fogadni, bármi történjék is. Mindenkit és mindent a Szellem egy megnyilvánulásaként érdemes látni. Az önfeladás az alázatosság cselekedete, annak elismerése, hogy az élet egy olyan misztérium, aminek a mélységét az elme nem képes belátni. „ Az élet Isten regénye, hagyd meg Istennek az író szerepét!”
Ez a törvény meg fogja mutatni neked az utat a kegyelem természetes állapotához, utat nyitva hited felvirágzásának, és elvezet majd alapvető egységed megvalósításához minden létezővel- egy olyan mélységes tudatossághoz, ami felgyorsítja fejlődésedet.


12. Az egység Törvénye
        Visszaemlékezni a kapcsolatunkra

Egy Létező vagyunk, Egy Tudatosság. A mindennapi valóság szintjén külön testünk, tudatunk, és érzelmeink vannak. Egyek vagyunk-e vagy sokan, nézőpontunktól függ. A magasabb tudatosság szerint vagyunk egyek.
 A nyelv a legalapvetőbb felfogásunkat tükrözi, amilyen módon beszélünk, és amilyen szavakat használunk, az összefüggésben van azzal, ahogyan a valóságra tekintünk. Látásmódodat tükrözi. Pl. „Jól érzem magam a bőrömben.” Te elkülönülsz a testedtől. Te nem vagy azonos a testeddel. Te egy olyan valami vagy, aminek van egy teste is! „Az én magasabbrendű énem.” Ki ez az én? A tiszta tudatosság maga. Tudat= Élet= Isten!!!!
Mindenkiben ott van. Az egységbennlevéskor, meglátod mindenkiben önmagad. Más embereket, saját, nagyobb Éned egy megnyilvánulásaként tapasztalod meg. Amint elkezdesz az Egy létező szemén keresztül látni az embereket, a világot, minden döntésképtelenség és konfliktus feloldódik. Te vagy mindenki, és mindenhol. A másik problémája, épp úgy a tied is. A másik öröme, épp úgy a tied is. Az egységben a Szellem  összes törvénye beteljesül. A kiegyensúlyozottság és nyugalom állapota ez. Eggyé válsz az Univerzummal.

„Időről időre nézz meg jól magadnak valamit, amit nem emberi kéz alkotott: egy hegyet, egy csillagot, egy patak kanyarulatát. Akkor bölcsesség és türelem tölt majd el, és mindenek felett, a bizonyosság, hogy nem vagy egyedül a világban.” Sidney Lovett

Ezek a törvények felszabadítanak, nem megkötnek! A benned csapdába esett szeretetet szabadítják fel. Ezek az alkimisták kulcsai a szeretethez, a szabadsághoz, az örömhöz és a beteljesüléshez. Ezek az emberi sorsod beteljesítéséhez és azon túl vezető lépcsőfokok.

Önismereti térkép- feladatlap

Önismereti térkép- feladatlap
1.       Élet megtervezése a közteslétben- A Lélek birtokában van eddigi tapasztalatainak. Segítők támogatásával kiválasztja családját, és megtervezi következő életét. –béke, nyugalom, harmónia jellemzi az állapotot.

-Volt-e már ilyen visszautazásod, megtapasztalásod? Mit őrzöl ebből?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.        Fogantatás- Bekerülés az anyag univerzumába. A Lélek még emlékszik döntésére, de már homályban van a másik oldal. – A dimenzióváltás és a beszűkülés megviseli. A hirtelen váltás miatt, többen itt meggondolják magukat.

- Mit tudsz fogantatásod körülményeiről?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.       Magzati lét- A Lélek köré egyre jobban besűrűsödik az anyag. Kialakul fizikai teste. Az anya érzelmei, megtapasztalásai nagy hatással vannak rá. Elméjében már fixálódnak a tapasztalatok.

- Mit tudsz arról. hogy terveztek-e?
- Milyen neműnek vártak?
- Hányadik gyermekként születsz a családba?
- Volt-e előtted meghalt testvér, vagy abortált?
- Magzati korban ért-e téged vagy édesanyádat trauma, krízis?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.       Születés- A Lélek legnagyobb traumája, még akkor is, ha minden simán ment. Ütközés az anyaggal. Emlékezet vesztés, felejtés. A tudás elzáródott. Kibillent az isteni nézőpontból.

- Mit tudsz születési körülményeidről? Spontán vagy császár?
- Csecsemőkori események?
- Beépült program?
- Hogy állsz a bizalommal?
- Dolgoztál-e már ezzel a szakasszal? Milyen megtapasztalásaid, felismeréseid voltak?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.       Gyermekkor  és tanuló évek 0-25 év - A Lélek tapasztalatokat gyűjt. Lassan kialakul identitása. Beépülnek meggyőződések, hitrendszerek.  Összeállít egy „forgatókönyvet” életére. Elhárító mechanizmusokat kezd el működtetni. Test felnövesztése, értelem megerősítése, tudás megalapozása
téma: Ki legyek?- önfegyelem
- Legfontosabb, krízist okozó események?
- Fő hitrendszereid magadról, a világról?
- Elhárító mechanizmusaid? (hasítás, elfojtás, intellektualizálás, stb.)
- Mi lehet a címe forgatókönyvednek?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
6.       Felnőtt kor 25-50 év Család, karrier- A Lélek a szocializációt követően kialakította identitását. Elkezdi önálló életét. Tapasztalatokat gyűjt. Isteni énével általában már nem működik együtt. Gondoskodás magáról, az emberi faj fenntartásáról.
- Jellemezd identitásod! Ki vagy Te?
- Mi jellemző intimitásodra?
-
- Mikor kezdtél „felébredni”? Minek a hatására?
- Hol tartasz? Mik a céljaid?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.       Idősebb kor 50-75 év (nyugdíj után)- A Lélek összegzi életét. Egyre intenzívebb ismét kapcsolata benső Önvalójával. Szellemi úton járás, tanítás. Belső alkímiai munka. Bölcsesség.
- Mire jutottál?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.       Agg kor 75-100 év - Visszavonulás az anyagtól. A Lélek összegzi életét.  Felkészül az új inkarnációra. Tudatosság kiterjesztése.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.       Halál-  A lélek elhagyja fizikai burkát
– Mit gondolsz a halálról?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Írd le a szerepköreidet! (Pl. anya, feleség, terapeuta, barát, tanuló,stb.)
Elemezd mindegyiket!
- célja- Miit valósítasz meg általa?
- kötelességei- Mit kell megtenni, hogy beváltsa célját?
- eszközei, jogai- Mi a hatásköre?
- kompetencia- Képesség, jártasság, tudás, adottságok?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Alkimista alap gyakorlatok 1.

Alkimista alap gyakorlatok
1.      Gondolatok ellenőrzése, uralása
- gondolatmenet megfigyelése, min. 10 perc elkalandozás nélkül
- ellenőrzés, egyszerre egy témára, a jelenre figyelni. Mozizást kizárni.
- egy gondolat rögzítése
- üresség megtartása
- önszuggesztió (reggel, este) 1 mondat, amit el akar érni
1./2 Koncentráció fejlesztés
       Gondolatsűrítés, érzékek uralása
       Vizuális
      - tárgy nézése, csukott szemmel felidézni pl. gyertyaláng
      - nyitott szemmel felidézni a tárgyat (imagináljuk) 5 perc
        Auditív
      - Csak hang felidézése, kép nélkül. pl. óra ketyegés, szívdobogás, vízesés, eső
       Kinesztetikus (érzés, tapintás)
      - Felidézni: hideg, meleg, szúrós, éhség, szomjúság, fáradtság, kipihentség- megtartani 5 percig
       Olfaktórikus (szaglás)
       - Illatok felidézése: rózsa, ibolya, parfüm, kedvenc süti,
      Gusztatorikus (ízlelés)
       - Ízek felidézése: édes, savanyú, sós, erős, keserű
2. Önfegyelem gyakorlása
    -
Tulajdonságok, képességek, függőségek, szenvedélyek felsorolása- ami akadályoz, azon változtatni kell
    - Tudatos táplálkozás, folyadék bevitel
    - Rendszeres mozgás
    - Tudatos légzés : - prána be, feszültség ki
                                  - póruslégzés, bőrrel is, minden sejtet feltölteni
    - Test ápolása: hideg- meleg zuhany, ledörzsölés, szauna
    - Test uralása: 5 percig mozdulatlanul ülni, lazán, feszülés nélkül
                           egyenes gerinc (jóga ülés, vagy támasszal), vakaródzást legyőzni
3. Tudás, bölcsesség szerzésének útja- Önismeret
  - Tudni: tanulni, ismereteket szerezni
  - Akarni: állhatatosság, türelem, kitartás
  - Merni : félelmek leküzdése
  - Hallgatni: Nem kell mindenre reagálni, beszélni róla, véleményezni. hatalom, tekintély, kérkedés nélkül.
          Pozitív életszemlélet.
          Magánéleti harmónia.
          Egyetemes látásmód. Természettel harmonikus együttműködés.
         „Nem kötődés.” Autonómia.
          Erkölcsiség (illedelem, etika, tisztelet)
          Kifinomult mozgáskultúra (jóga, beszéd, elme, ayurvéda)
          Elkötelezett egészségkultúra.
    4. Koncentráció tovább fejlesztése- egyszerre több érzékszerv bekapcsolása
      -
pl.vizualizáljon egy faliórát, melynek ingája ide-oda mozog, közben hallja az óra ketyegését is
            csobogó patakban sétálni, illatos virágoskertben sétálni, madárcsicsergés, szél suhogása
         5 percig kitartani a képet
      - ugyanezt nyitott szemmel, távolba nézve
      - állatokat, embereket is képzeljünk el


Dimenziók

- Dimenziók:

Dimenziók: A különböző tudatfokok eltérő rezgésszintű, formákkal bíró vagy forma nélküli birodalmai.1. Az egy dimenziónak egy kiterjedése van, ilyen a pont és a vonal.

2. A két dimenziónak két kiterjedése van, ez a sík. Hosszúsága, szélessége van.

3. A három dimenziónak három kiterjedése van: hosszúsága, szélessége és magassága. Itt jelennek meg a mi világunkban a tárgyak pl.: egy kocka.

4. A negyedik dimenziónak négy kiterjedése van, itt már a három dimenziót kiegészíti az idő. Minden időpillanatban történik valami körülöttünk.

5. A negyedik dimenzión túl, a magasabb dimenziókban megjelennek az érzések, gondolatok, elképzelések, amelyek befolyásolják a történéseket, cselekedeteket.


Első dimenzió: A tudatosság tárolására alkalmas, de saját tudatuktól megfosztott, ezért öntudatlan, tiszta ásványok birodalma.

Második dimenzió: Alacsonyabb asztrális régió, ahol a tudatossággal rendelkező lények abban a hiszemben élnek, hogy csak ők léteznek és semmi más, megfeledkeztek a szellemről, lélektelenek, és teljesen elmerültek önmagukban. Ugyanitt élnek bizonyos elementális lények, akik önálló tudattal nem rendelkeznek, csupán azzal, amit egy külső hatalom beléjük írt. Általában ezzel a területtel azonosítják az Alvilágot, amit a buddhizmusban bardóknak, a nyugati kereszténységben pedig a Pokol bugyrainak neveznek. Ez minden növényfaj birodalma.

Harmadik dimenzió: A fizikai világ és a hozzá tartozó asztrális síkok, melyek lineáris tér- és időalapú valóságban gyökereznek. Ebben a régióban az elérhető maximális rezgésszám a másodpercenkénti 9000. Ebben a birodalomban élnek az emberi tudattal rendelkező lények.

Negyedik dimenzió: Az itt élő lények megőrzik érzelmeiket és érzelmeiken alapuló gondolataikat. Ebben a dimenzióban sötét és fényes ellentétpárokat találunk. A fény birodalmai „fényvárosokból” állnak, melyekben a másodpercenkénti 9000 és 12000 közötti rezgésszámot elért lények élnek. Ez a Krisztus-tudatban a felemelkedést követő első állomás. Sok szellemi vezető, angyali lény és felemelkedett mester innen inspirálja impulzusaival a harmadik dimenzió szellemi fejlődésre fogékony emberiségét. Az embereket azonban ugyanezen régió sötét asztrállényei is befolyásolni igyekeznek, mégpedig azáltal, hogy ráhangolódnak az alacsonyabb rezgésszintű asztrális birodalmak negatív gondolatformáira, vétkeire, elfojtott érzelmeire, az emberek árnyékszemélyiségének sérült vagy figyelmen kívül hagyott területeire, és azokat felszínre hozzák, irányításuk alá rendelik, és fájdalmakkal, félelmekkel vagy más sötét, ostoba energiákkal táplálják őket. Amennyiben pozitív gondolatok, érzelmek és tettek, valamint árnyékszemélyiségük karmikus késztetéseinek átalakítása révén sikerül az embereknek növelniük rezgésszintjüket, elkezdenek inkább a negyedik dimenzió fényes impulzusai iránt vonzódni, s ezáltal fokozatosan felszabadulnak a sötét oldal irányítása alól, az élősködő lények pedig leválnak róluk. Ennek a térségnek a sötét oldala ad otthont továbbá a rémálmoknak és az asztrális visszaéléseknek.

Ötödik dimenzió: Ebben a dimenzióban még mindig beszélhetünk a fény és a sötét szembenállásáról. Az itt élő lények megőrzik harmadik és negyedik dimenzióból hozott éteri formájukat, de azokat tovább finomítják, és módjukban áll szabadon, akaratlagosan alakítani azokat. Ennek a térségnek a fényes oldalán található az egyéni embereket vezető szellemiségek legtöbbje, a szolgáló angyalok, sok felemelkedett mester, a Nagy Fehér Testvériség tagjai, itt működnek a középfokú beavatási iskolák, a karmikus tanács, a Mindenen Átvilágító Dévák és az őrangyalok. Ebben és az e fölötti dimenziókban már nincs értelme másodpercenkénti rezgésszámokról beszélni, hiszen itt már túl vagyunk a tér és az idő korlátain, bár az itt élő lények akaratuk szerint képesek visszanyúlni a téridő valóságaiba. Ebben a dimenzióban találjuk a Krisztus- és Buddha-tudatot elért lényeket közvetlenül azután, hogy korábbi inkarnációikat végigtekintették, felemelkedtek és áthaladtak a negyedik dimenzió fényvárosain. Ebben a dimenzióban éljük át repüléses, gyógyulásos álmainkat, itt szerzünk magasabb ismereteket. Az alacsonyabb szinteken élő emberiség álomban teremtett világaihoz viszonyítva ezt a dimenziót tekinthetjük kauzálsíknak is. Az emberek ugyanis itt álmodják bele életüket a téridő valóságába, majd felébredve tulajdonképpen ezen álmaikat élik meg. Itt tehetünk szert tudatos álomra, itt zajlanak a fehér mágia szertartásai. E dimenzió sötét oldala ugyanakkor a fekete mágusokat szolgálja, irányítja. Léteznek itt bukott angyalok, a sötét oldal mesterei, fekete varázslók és az alacsonyabb asztrális régiók, a különböző pokoli bugyrok urai egyaránt. Ha valaki nagy pszichikai erőt fejleszt ki magában, és képes mások tudatát befolyásolni anélkül, hogy eközben morálisan is előrelépne, megnyitná szívcsakráját, és törekedne a szellemi egység megvalósítására, akkor ebből a régióból irányítják őt, álmában ide látogat el, és földi élete végeztével ide tér meg.

Hatodik dimenzió: Ez a birodalom a Legfelsőbb Tanács székhelye, itt működnek a Földdel érintkező arkangyalok, itt székel a Vének Tanácsa, és innen kezdve beszélhetünk kollektív tudatról. Ettől a szinttől fölfelé már kizárólagosan csak Fényt találunk. Ebben a birodalomban őrződik a valamilyen okból széthasadt lelkek kollektív tudata. Magyarán, ha egy lélek földi megtestesülését követően úgy határoz, hogy két vagy több részre oszlik, függetlenül attól, hogy ez a döntése fájdalomból vagy a sokféleség megtapasztalásának vágyából született, a hatodik dimenzióban részei akkor is megmaradnak ugyanazon Magasabb Én irányítása alatt, egészen addig, míg a lélekrészek újra egy testben nem egyesülnek majd. Ez a birodalom az, ahonnan Magasabb Énünk lelkünkkel és szellemünkkel kommunikál, innen adja tudtunkra magasabb céljainkat, közli velünk életünk értelmét. Az ezen a szinten élő lények bizonyos célok szolgálata érdekében képesek ugyan emberi formát kivetíteni maguknak, de egyébiránt tiszta mértani formákból tevődnek össze – ebben a dimenzióban már ez mondható általánosnak. A Teremtésben ezen a szinten öltenek geometrikus alakot a gondolatok, színek és hangok, itt tesznek szert numerológiai jelentésükre. Ha ezen szint lényei kommunikálni szeretnének egymással, egyszerűen összevegyítik egymással energiaterüket és tudatukat. Ezáltal egy egyedi mintázat jön létre, amelyben a résztvevők megtapasztalják a másik lényegi természetét, és felmérik, milyen ajándékokkal szolgálhatnak egymásnak. Tudnak egymásról anélkül, hogy azt éreznék, hogy a másikká váltak. Ebben a dimenzióban találjuk a Melkizédek-tudatot.

Hetedik dimenzió: Az isteni hangok és összhangzatok birodalma ez. Ezen a szinten önnön lényegét minden lény – egyén vagy csoport – harmóniákban juttatja kifejezésre. Ez már a formátlanság birodalma, formát ölteni ettől kezdve csak dimenzióváltással – lelépéssel, lerezgéssel – lehet. Mintázatuk a hangokból áll össze, de homályos színfolt- és mozdulatáramlások is megfigyelhetők. Az egyetlen formaszerű megnyilvánulásuk a különböző spirálképződmények. Amikor az itt lakozó lények kommunikálni szeretnének egymással, egyszerűen „összehangolódnak” – belekeverednek egymás hangjaiba, színeibe, és egy új mintázatot hoznak létre. Ettől a tapasztalattól tudatuk energetizálódik, és teljesen megértik egymást. A másik felfogását segíti az az itt érvényesülő alapelv, miszerint „az egész nagyobb, mint a részek összege”. Ez a kollektív tudat következő szintje, amikor a lények más lelkekkel és önmaguk különböző alkotóelemeivel, részeivel is azonosulnak. E dimenzió lényei minden tapasztalatukat tiszta hangokká alakítják, maguk is különböző hullámhosszúságokként nyilvánulnak meg, és áramlási mintákat hoznak létre. A hetedik dimenziótól lefelé ezek a hangrezgések szolgálnak az egyedüli közös nyelvként, kommunikációs eszközként. Ez a dimenzió a tiszta Melkizédek-tudat birodalma, amint az ötödik dimenzió a Krisztus-tudatnak ad otthont. Az ugyanazon szellemből lefűződött, egy családba tartozó lelkek ebben a dimenzióban képesek egy lénynek érzékelni magukat, mindamellett egyedi vonásaikat is képesek megőrizni.

Nyolcadik dimenzió: A tiszta színek és áramlási minták birodalma ez. Ennek a dimenziónak a lényei olyan öntudatos létezők, akik színeket, fényeket és mozdulatokat sugároznak ki magukból. Egymás közti kommunikációjuk leginkább együttesen átélt élményhez hasonlítható, ahol már egyik fél sem érzékeli a különbséget önmaga és a másik között. Ezt a birodalmat az egység szeretete és a határtalan közösségtudat hatja át. Mivel hangok hiányában az egyéni hangadásra itt már nincs lehetőség, ez a dimenzió az űr birodalma is, azé az ürességgé, amely a maga igazi célja szerint a teljesség és az egyediség – amely mint belső lényegi mag megélését teszi lehetővé, illetve mélyíti el. Ha valaki mentes minden félelemtől, ebben a dimenzióban vigasztalást találhat, mély megnyugvásra lelhet.

Kilencedik dimenzió: Ez a Laoesh Shekinah, a Szent Tűzoszlop, avagy a Fény Oszlopának forráspontja. Ez az utolsó dimenzió, ahol egy fénylény még képes a világszellemtől elkülönülten megtapasztalni önnön tudatát, de akarata már annak mindent átfogó kollektív tudatát is élheti. Az egyetlen forma, ami itt még megtalálható, az az oszlop, vagyis különösen finom, párhuzamos fényszálak. Mintha minden kristályfehér fényben tündökölne, de mégis kibomlanak a szivárvány színei, mert az itt lakozó lények színeket sugároznak ki magukból a nyolcadik dimenzióba. Ez a Metatron-tudatosság székhelye. Egyszer magam is átélhettem ezt a birodalmat – magamon kívül csupán éteri kristályokat tudtam megkülönböztetni. A szobában, ahol eközben a testem feküdt, az asztalon kvarckristályok hevertek, és én hirtelen azt vettem észre, hogy a kristályokat még mindig rajtam kívülálló létezőkként érzékelem annak ellenére, hogy a szoba bútori és a szobában tartózkodók tudata teljesen összeolvadt velem. Mint később tudtomra adták, ez az utolsó dimenzió, ahová az emberi tudat képes felhatolni anélkül, hogy fizikai teste el ne párologna.

Tizedik dimenzió: Erről a dimenzióról csupán annyit mondtak nekem, hogy az eredetileg egy szellemből összefűződött lelkek ideérkezve teljesen egy tudatosságban összeolvadva élik meg magukat, és végleg elveszítik egyéni tudatukat. Ezen a ponton túl már nem mutattak nekem többet, illetve annyit árultak még el, hogy a tizenharmadik dimenzió az Egy-ség tökéletes megvalósításának végállomása, ahol az Én beleolvad a Vagyok Aki Vagyokba, és többé nem ismeri az elkülönültséget.

Forrás: Amorah Quan Yin - Szellemi átalakulás és öngyógyítás

Negyedik Dimenziós Tudat

Negyedik dimenziós tudat a pont, hosszúság, szélesség, magasság, térfogat és az idő tudatossága. A negyedik dimenzió asztrális síkként is ismert, és az elsődleges tudata ennek a dimenziónak az asztrális test. A regzésben való oktáv ugrás a harmadikból a negyedik dimenzióba az asztrális test magasabb vibrációja, ami az éteri, ahol a múlt, jelen és jövő negyedik dimenziós felfogása képlékenyebb, ahogy az idő és a tér törvényei változnak.

A negyedik dimenzióban újra integrálhatjuk csoport-identitásunkat a személyes egónk elvesztése nélkül, mivel ez az utolsó rezgés, ahol a fizikai eszközt használnak az egyéni tudat tárolására. Azonban, mivel a tér és idő képlékeny jellegű, természetesen asztrális formánk átalakul. Ezért van hatalmas mobilitás a formában. Ez az "alakváltók" birodalma, amit a mitológia tárgyal. A sámán, vagy szent ember, aki alakváltásra képes, olyannyira képes leföldelni asztrális alakját harmadik dimenzióban, hogy átmenetileg megváltozik harmadik dimenziós formája.

Sok harmadik dimenziós élet a negyedik dimenzióban is létezik egy magasabb rezgés formában, de nem érzékeljük, mert a valóságunk nincs szinkronban vele a fizikai térben és időben. Lehet akár egy egész életen át tartó álmunk, felébredve viszont úgy érezzük csak öt perc a fizikai idő telt el. Az asztrális valóságunk, valamint a többi fizikai megtestesülésünk, nem érzékelhető a mi harmadik dimenziós énünkkel, hacsak nem emlékeznék a multidimenziós tudatunkra.
A negyedik dimenzió olyan birodalom, amely rendelkezik a testünk tudatának első és második dimenziós elemeivel, valamint jelenlegi életünk minden múltbéli tapasztalatával, ill. minden korábbi harmadik dimenziós életünkével is. Úgy tudjuk bővíteni a harmadik dimenziós tudatosságunkat a negyedik dimenzió felé, hogy egyre tudatosabbá válunk fizikai testünk belső-működését illetően, emlékezve az álmainkra, és ha intenzív élményekkel gazdagodunk a szenvedély, érzelem, kreativitás, spiritualitás terén.
Az asztrális sík álom birodalma. Alvás közben eszméletlenek vagyunk a harmadik dimenzióban, de az tisztában vagyunk a negyedik dimenzióval. A negyedik dimenziós asztrális test a fejlett álmodás, a képzelet, intuíció, a mágia, és a kreativitás képességével rendelkezik. Ahogy ráhangoljuk elménket a negyedik dimenzió frekvenciájára, egyre több ilyen tulajdonságunk tör felszínre fizikai formánkban is.
Vannak, akik úgy születnek, hogy kapcsolatuk megmarad a negyedik dimenziós önvalójukkal, és "dolgozniuk" kell azon, hogy leföldeljék tudatosságukat a harmadik dimenziós világban, ami gyakran idegennek és ellenségesek tűnik. Mások e felébredt kapcsolat nélkül születnek, és általában ők sokkal kényelmesebben és "otthon" érzik magukat a harmadik dimenziós paradigmában. Ezek az emberek gyakran úgy érzik, hogy el vannak vágva a magasabb dimenziós részeiktől és talán nem is hiszik, hogy létezik egy "magasabb Énjük" is.
Azonban, asztrális testünk igenis létezik, és a legmagasabb a rezgése a Spirituális Vezetésünk. Magasabb asztrális énünk megfigyelhet minket fel a harmadik dimenzióban, és útmutatást ad nekünk. Negyedik dimenziós énünk kiterjesztett felfogásán keresztül nagy változásokat tudunk létrehozni a fizikai világban.
A negyedik dimenzióban még mindig létezik a fény és a sötétség polarizációja, és ez a birodalom nem feltétlenül szeretetteljesebb, különösen nem az alacsonyabb alsíkokban. Amikor a negyedik dimenzióban tartózkodunk, a gondolataink és érzelmeink a valóságot sokkal gyorsabban hozzák létre, mint a harmadik dimenzióban, és a félelem létrehozhat gonoszságot éppoly könnyen, mint ahogy a szeretet képes létrehozni a szépséget és örömet.
NEGYEDIK DIMENZIÓS ALSÍKOK
Vannak különböző síkok, amik frekvenciában magasabb szinten állnak, és amihez mi is hozzáférhetünk tudatosságunk kiterjesztésével. Az alsó asztrális sík tartalmazza minden félelem és negativitás láthatatlan kisugárzását, ami a fizikai síkról vetül ki ide. Az alsó asztrális pokolként ismert, fölötte pedig a Purgatórium. Negyedik dimenziós tudatosság magába foglalja és kiterjeszti a harmadik dimenziós érzelmeket. Ezért gyakran nevezik a " érzelmek birodalmának ". Az alsó asztrál, amely rendelkezik a harmadik dimenzió negatív érzelmeivel, nem egy kellemes élmény, és egy utat kell vágni ezeken keresztül a magasabb alsíkokhoz, mint a tündéreké.
A tündérek birodalma, amiről gyermekként  a "tündérmesékben" olvashattunk, valóban létezik a negyedik dimenzió középe táján.  A tündéreknél egy kis pihenőre lelhetünk, ha már átküzdöttük magunkat a félelem és a sötétség az alsó asztrális síkjain. Amint megtapasztaltuk a tündérek  jelenlétét, már tudunk is továbbutazni a negyedik dimenziós tudatban (vagy negyedik dimenziós testünkben) az asztrális síkra, hogy tanuljuk érzelmeink hatalmáról. Innen tovább tudunk utazni a mentális síkon, hogy megtanuljuk gondolataink alapos ismeretét. A kauzális síkon tanulhatunk az ok és okozatról, hogy gondolataink és érzésekink hogyan hozzák létre saját valóságunkat. A spirituális sík köt össze minket az Én Vagyok a Jelenlét magasabb útmutatásával.
A negyedik dimenzió egy híd a magasabb dimenziókba. Az híd alapja, ahol a fizikai és az asztrális test fedi egymást. Ezt a területet nevezik éterikus testnek.
Az éterikus test egy rezgés a harmadik és a negyedik dimenzió között. Ez a test magában foglalja a fizikai testet és kiterjeszti azon túl egy pár centivel.
A negyedik dimenzió minden alsíkjának van egy hozzá viszonyított teste, és minden test magasabb rezgéssel bír, mint az alatta levő.
Az érzelmi, vagy asztrális test, magasabb rezgésű, mint az éterikus és a fizikai test, és túlnyúlik rajtuk.
Az alacsonyabb frekvenciájú testeket borítja a mentális test, amely szintén a magasabb rezgésű, és túlnyúlik az érzelmi testen.
Aztán a kauzális test, amely szintén magasabb rezgésű, beborítja a többi testet és túlnyúlik a mentális testen.

Végül pedig ott van a spirituális test, az "Én Vagyok a Jelenlét", amely a legmagasabb rezgés és túlnyúlik az összes többi testen. Az Én Vagyok a Jelenlét a Szivárvány Híd őrzője, amely az ötödik dimenzióba visz el.
Minden negyedik dimenziós test jelen van a fizikai test felett, alatt, körül, belül, de nem lehet látni az öt fizikai érzékszervünkkel. Ha képesek vagyunk érzékelni a negyedik dimenziót tudatosan, akkor ki tudjuk terjeszteni tudatosságunkat ahhoz, hogy átlépjük a Szivárvány Hidat, ami a szupertudatosság, az ötödik dimenzió.

Utunkat vágyainkkal, a gondolatainkkal és érzelmeinkkel navigáljuk keresztül a negyedik dimenzión. Ezt ez tengeren való vitorlázás metaforájával lehet leírni. Mi vagyunk a hajó, az óceán az asztrális sík, az a hely, ahol elérhetjük vágyunkat, gondolataink a vitorla, és a kormánykerék, és a szél jelképezi az érzelmeinket.
Ha félelemmel teli és viharos érzéseink vannak, akkor lesz egy kellemetlen utazásunk. Annak ellenére, hogy a vágyunk a negyedik dimenzió magasabb síkjaiba, a személyes kiegyensúlyozatlanság korlátozza a belépést az alsó asztrális síkra, ahol az érzelmi egyensúly hiánya,  a félelem uralkodik. Ha szeretnénk eljutni a negyedik dimenzió magasabb síkjaira, akkor gondolatainkat harmonikusan, érzéseinket pedig a végtelen szeretet egyensúlyának centrumában kell tartanunk. Ily módon, végül, megtapasztalhatjuk a negyedik dimenzió összes síkját. Akkor az Én Vagyok a Jelenlét vezet minket át a hídon az ötödik dimenzión és azon túl.
Belépek a negyedik dimenzióba. Látom a kapcsolatom minden életformával és harmadik dimenziós önmagamat egy szinttel alattam. Azonban még mindig egyénnek érzékelem magam. A valóságom most nagyon változékony. A személyek és helyek gyorsan változnak, de tisztában vagyok vele, hogy az én gondolataim és érzéseim, amelyek ezeket a tapasztalatokat diktálják. A félelemmmel teli gondolataim félelmetes helyzeteket hoznak létre, a szerető gondolataim pedig boldogságot. Ha a félelmemet követem, akkor a gyötrelem és bánat világába csúszok le, ha azonban a szeretetet követem, akkor meglátom a Fény Szivárvány Hídját.
Forrás: Dr. Susan Caroll multidimensions.com

Dienes István - Az Élő Hologram, a Lélek és a lelki folyamatok lehetséges fizikai leírása


Dienes István - Útban a tudatműködés fizikája felé

Mágus Útja

Mágus Útja Aki nyitott a metafizikai valóságra: alkimista. A tudatos teremtés: mágia. Az univerzumot kormányzó törvények mindenki ...