2015. február 15., vasárnap

Szív- Teremtés, Érzelmek

Érzés - Teremtés


       
                                         
                    
                        
 
                
                                                                                                   
                                                  
                                                                           
A Szív-mező, Isteni mátrix:  kvantum (atomi) részecske szabályozó szerve. A mező rezgésének megváltoztatásával megváltozik az atom = TEREMTÉS. A megfelelő érzéssel aktiválható a tudatosság magasabb szintje, amivel lehet gyógyítani, tisztítani, stb. nem utolsó sorban, segít, hogy önmagad irányítójává válj! Cél: A Teremtő Forrásra való ráhangolódás!
-          Érzelem:
A legalapvetőbb érzelemfajták, a testi öröm (szeretet) és a fájdalom (félelem) érzése. Ezek az úgynevezett primer érzelmek, melyek arra indítanak, hogy kellemes állapotot megfelelő viselkedéssel minél tovább fenntartsuk, illetve a kellemetlen, káros hatásokat megszűntessük.
A testi öröm és fájdalom érzése az ember vele született tulajdonsága. A magasabb rendű érzelmek  viszont a tapasztalás, tanulás során alakulnak ki. (Lásd Érzelmek kialakulása jegyzet!)
Az érzelem olyan szubjektív állapot, amely a környezetünk fontos változására adott reakcióként fogható fel, ami a további viselkedést meghatározza. Az érzelmek központi szerepet játszanak a viselkedésben, gondolkodásban. . Testi eredetű érzések (érzetek!) okozzák az érzelmeket.
-          Érzés:
1. Inger keltette érzet. A testben külső inger (a fizikai környezetből) vagy belső (az elméből) inger keltette tapasztalat. Változás vagy állapot észlelése közvetlen megtapasztalással.  A lélek tehetsége és műszere, melynek segedelmével a külső és belső benyomásokat észreveszi. Az embernek öt testi érzékszerve van: látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás érzéke. Azon belső képesség, mely a legkisebb változásokat észreveszi. Éles belső érzék, intuíció.
2. Lelkiállapot. A lélek észlelhető állapota, amely megmutatja, hogy az illető más dologgal vagy személlyel kapcsolatban milyen vonzalmat érez, milyen az egyéni állásfoglalása vagy hozzáállása egy rövid vagy hosszabb időn át.
3. Jóindulat; emberhez méltó erkölcsi hozzáállás és az ebből fakadó magatartás; emberség.
Az érzések abból származnak, hogy megkapjuk e amire szükségünk van, vagy sem. Mások minősítése, bírálása, elemezgetése, megítélése voltaképpen saját szükségleteink álruhába bújtatott kifejezése. Minél közvetlenebbül tudjuk összekapcsolni az érzéseinket a szükségleteinkkel annál könnyebbé válik mások számára, hogy együttérzéssel forduljanak felénk.
Az érzelmi élményhez szükséges az én (szelf) kialakulása (Lewis)
-          Az  empátia
A megértésnek egy sajátos módja, ami nem keverendő össze sem az intellektuális megértéssel, sem a szimpátiával. Egyik feltétele, hogy teljes mértékben jelen legyünk, és tiszta megfigyeléssel tapasztaljuk, mit érez a másik, és mire van szüksége. Ügyelni arra, hogy az elménk ne kezdjen el analizálni miközben figyelünk a másikra.
-          Kvantum
A kvantumfizika megállapította, hogy az emberi lények is "mint minden létező" (élőlények, látszólag "élettelen" anyagok, stb.), energetikai egységek, melyek mindegyike energiamezővel rendelkezik, és elemi szinten minden mindennel össze van kötve - mint bármi ebben a világban. Ez a pulzáló energiamező az alfája és az omegája létezésünknek. A KvantumMátrix vagy Kvantum Mező egy interaktív és folyamatosan megnyilvánuló, kölcsönhatással rendelkező energiamező, mely magában hordozza potenciálisan az összes lehetséges lehetőséget. A kvantumfizika "nullponti mező"-nek vagy egyszerűen "mező"-nek nevezi. "The Field" - a mező, ahogy Einstein egyszer tömören megfogalmazta: "az egyetlen valóság". Központja a szívben van. A korábbi valóság összeomlik a kvantumgyógyítás szintjén, és az új lehetőségek megtestesülése, a lélek gyógyulása bekövetkezik.
Ajánlott olvasmányok:

   Gregg Braden - Divine Matrix - Isteni Mátrix  https://www.youtube.com/watch?v=_gXAkdmyz10

-          A Kozmikus Tudat tanításainak szerepe spirituális útkeresésemben  http://www.tudatossag.com/?q=content/r%C3%A9szletek-kozmikus-tudat-tan%C3%ADt%C3%A1saib%C3%B3l-ir%C3%A9sz-sysmus
-          Fény tudatosság
-          Az élő mátrix film: https://www.youtube.com/watch?v=yPbQOrZnPik
-           
 Érzelmek
Az érzelmek és a motívumok szorosan összetartoznak. Az érzelmek ugyanúgy aktiválhatják és irányíthatják a viselkedést, mint az alapvető motívumok. Hasonlóságuk ellenére a motívumokat és az érzelmeket meg kell különböztetni. A különbségtevés leggyakoribb alapja szerint az érzelmek kívülről irányítottak, míg a motívumok belülről aktiválódnak. Azaz az érzelmeket rendszerint külső események váltják ki, és az emocionális reakciók ezen események felé irányulnak; ezzel szemben a motívumok gyakran belső eseményeknek (például a homeosztázis megbomlásának) a következményei, és természetüknél fogva a környezet bizonyos tárgyai (mint például étel, víz vagy egy fajtárs) felé irányulnak. Az érzelmek és a motívumok közötti másik különbség az, hogy az érzelmek mindig aktiválják a vegetatív idegrendszert, míg a motívumok nem. Ezek a különbségek nem mindig egyértelműek. Külső forrás időnként kiválthat egy motívumot, mint amikor az étel megpillantása felkelti az éhséget. És a homeosztázis megbomlása által keletkezett rossz érzés (például erős éhség) érzelmeket aktiválhat. Az érzelmek és a motívumok mindemellett eléggé különböznek egymástól aktivációjuk forrásában, a szubjektív élményben és a viselkedésre gyakorolt hatásukban ahhoz, hogy külön kezeljük őket.

Tehát az érzelem, összetett, többkomponensű, cselekvést sarkalló epizód, szubjektív állapot. Minden érzelmi folyamat, értelmi megítélés eredménye. (terápia: átértékelés) Az értelem, összehasonlító, viszonyító. Motivációk meghatározzák a reagálást, döntést. Az elvárások módosítják az észleléseket (pigmallion és hold-udvar hatás). Az agy előítéletek mentén dolgozik. Az elsődleges információ a döntő. Tapasztalat gyűjtés, utánzás.  = Hogy mit érzünk, sok kondícionálás előzi meg.
Érzelmi folyamat:
- helyzet: a személy és a környezet érintkezése, észlelése
-kognitív kiértékelés: az elme felismeri, elemzi
- érzelmi válaszok: -szubjektív élmény (érzelmi, indulati belső állapot)
                                 - gondolkodási és cselekvési tendenciák ( a viselkedés egy bizonyos irányba   
                                   fordul,             
                                   automatikusan előjövő gondolatok)
                                 - fiziológiai változás (veget. idegrendsz. szívritmus változik, verejtékezés)
                                 - arckifejezés, mimika
Csecsemő:  Vele született, reflexes viselkedés. Ingerre testi öröm, testi fájdalom érzése.
                     Primer érzelmek.
0-6.hó: Alapérzelmek
             
düh, félelem, szomorúság, öröm, meglepődés, undor, megvetés
2,5 év: Tudatosság, mint önérzékelő  viselkedés
             zavar, irigység, empátia
3 év: Én-tudat, normák, szabályok elsajátítása
         szégyen, bűntudat,, szánalom, szeretet, gyűlölet,, érdeklődés, remény büszkeség


Elsődleges helyzeti tényezők és következményeik. Két helyzeti tényező kombinációi és a megfelelő érzelmek
HELYZET                               ÉRZELEM
Kívánatos és megtörténik          Öröm
Kívánatos és nem történik meg Bánat
Nemkívánatos és megtörténik   Aggódás
Nemkívánatos és nem történik meg   Megkönnyebbülés


Az elsődleges érzelmek és okaik.
ÉRZELEM               HELYZET
Harag                         A személy vagy a hozzá tartozó dolgok ellen irányuló, kivédhető támadás
Szorongás                  Nehezen azonosítható egzisztenciális fenyegetés
Rettegés                     Közvetlen, egyértelmű, elsöprő fizikai veszély
Bűntudat                    Erkölcsi szabály megsértése
Szégyen                     A személy nem állja ki az énideáljával való összehasonlítás próbáját
Bánat                         Pótolhatatlan veszteség
Irigység                      Mások tulajdonának megkívánása
Féltékenység              Harmadik személy hibáztatása egy másik ember szeretetének elvesztése miatt
                                  vagy a szeretet elvesztésétől való félelem
Undor                        Valamilyen gusztustalan tárggyal vagy (metaforikus értelemben) gondolattal
                                  való érintkezés vagy annak veszélye
Boldogság                  Közelebb jutni egy cél megvalósításához
Büszkeség                  Énidentitás növekedése annak köszönhetően, hogy a személynek vagy
                                  csoportjának sikerült megszereznie valamilyen óhajtott tárgyat, elérnie egy
                                  óhajtott célt
Megkönnyebbülés     A célok útjában álló, aggasztó állapot jobbra fordulása vagy megszűnése
Reménység                A legrosszabbtól tartani és a legjobbat kívánni
Szeretet                      Általában, de nem feltétlenül kölcsönös vágyakozás egy érzelmi kapcsolat iránt
                                  vagy az abban való részvétel
Együttérzés                Mások szenvedése által kiváltott segítő szándék


Egyes érzelmek és hozzájuk tapadó gondolkodási és cselekvési tendenciák
ÉRZELEM               GONDOKODÁSI-CSELEKVÉSI TENDENCIA
Düh                           Támadás
Félelem                      Menekülés
Undor                        Elfordulás
Bűntudat                    Mentegetőzés
Szégyen                     Elrejtőzés
Szomorúság               Visszahúzódás
Öröm                         Játék
Érdeklődés                 Felfedezés
Elégedettség               Az élet integrálása és élvezete
Büszkeség                  További álmok szövögetése
Hála                           Viszonzás
Feldobottság              Személyiségünk fejlesztése
Prekognitív érzelmek: Az agyban egy terület az amygdala, egy kis, mandula alakú rész az agy alsó felén, amelyről ismert, hogy rögzíti az emocionális reakciókat. De újabb, patkányokon végzett kutatások feltártak az amygdala és az érzékleti csatornák közötti kapcsolatokat is, amelyek nem haladnak keresztül az agykérgen. Ezek a kapcsolatok lehetnének az alapjai a prekognitív érzelmeknek, azaz a kiértékelésre nem alapozó érzelmeknek. Az amyg­dala tehát előbb képes egy veszélyes helyzetre válaszolni, mint az agykéreg, ami azt jelenti, hogy néha azelőtt érzünk, mielőtt gondolkodnánk. Ösztönö reakció a hüllő-agyban: „Üss, vagy fuss.”AKADÁLYOZÓ HITRENDSZEREK

Hitrendszerek

Életünk során, rengeteg szituációnak vagyunk részesei, ahol különböző benyomások érnek bennünket, melyek pozitívan vagy negatívan hatnak ránk. Az elménk ezekből a tapasztalásokból, következtetéseket, summázatokat készít, melyek egy része később már nem aktuális, mégis korlátozni fog bennünket a kibontakozásban. Ezeket a summázatokat hitrendszerek összességének nevezzük.
Hat éves korunkra már van kb. 6000 hitrendszerünk, aminek a 90%-a (!) negatív. Lehetnek ezek egészen egyszerű és sokat hallott hitrendszerek, amelyek mindenki számára ismerősen csengenek: „ne fuss, mert elesel!”, „vegyél sapkát, mert kihullik a hajad!”. Vagy ott vannak a generációs (negatív) hitrendszerek, hitrendszeri blokkok, mint pl. „a mi családunkban mindenki pattanásos”, „a mi családunkban mindenki a hasára hízik”, „a mi családunkban senki sem volt sikeres”, stb.
Minden, ami a mi saját valóságunk. Ami – és ezzel érdemes tisztában lennünk – soha nem az abszolút és egyetlen valóság. Minden, amit így tanultunk, egyszerűen téves hitrendszer. Hiszen gondoljunk csak bele: mindenkinek más tapasztalatai vannak – kinek az igazsága akkor az abszolút igazság…? Senkié.:-)
Az a saját valóságod, amiben te magad hiszel.

AKADÁLYOZÓ HITRENDSZEREK:

PÉNZ, BŐSÉG, TEREMTŐ ERŐ, AKARAT

Mindazt, amit akarok, az akaratommal el tudom érni, nem számít, hogy milyen áron.
Annyi pénzem lesz, amennyit csak akarok, csak sokat és jól kell dolgoznom érte.
Nem számít az, amit gondolok, úgyse látja őket senki.
Mindent tudok.
Nekem ne magyarázzon senki, tudom én a dolgomat!
Bezzeg  Én..........!
Mindig, minden azonnal kell!
Azért dolgozom, hogy a családom tagjai „felnézzenek" rám.
Pénzzel mindent meg lehet oldani, el lehet érni.
Az igazi tudás nálam, velem van.
Nekem semmi sem sikerül.
Csak akarnom kell!
Nálam van a bölcsek köve. - legalábbis időnként.
Zseniálisan vagyok képes megoldani a dolgaimat - ha úgy akarom.
Minden munkahely erőszakszervezet.
A munkahelyen rabszolgaként kezelnek bennünket.
Csak a teljesítmény számít.
A pénz hatalom.
Az a siker, ha képes vagyok másokon átgázolva elérni azt, amit akarok.
Pénzből élek.
Pénz nélkül kiszolgáltatott senki vagyok.
Nem számít, hogy milyen ember vagyok, ha pénzem van. Akkor mindenki szeretni fog engem.
A mások feletti hatalom jó és édes.
Adományozni, adni, hülyeség. Ha valaki nem képes önmaga megkeresni a szükséges pénzt önmaga számára, meg is érdemli, ha éhen hal!
Erőszakkal, agresszióval, manipulációval mindig elérem azt, amit akarok.
Csak kitartónak kell lennem, és megkapom azt, amit akarok.
Teremteni azt jelenti, hogy képes vagyok másoktól elvenni azt, amijük van úgy, hogy nem is tudnak róla.
Pénz és étel, ital nélkül az ember nem tud életben maradni a Földön.
Bőségben lenni azt jelenti, gazdag vagyok, és sok pénzem van.
Bőségben lenni azt jelenti, hogy mindent meg tudok venni, amit csak akarok.
A hatalom arra való, hogy másokat szolgáljak általa.
A hatalom arra való, hogy engem szolgáljanak.
Az még nem bűn, ha kicsit rádumálok valakire valamit.
A cél szentesíti az eszközt.
Mindegy hogy a másik akarja-e, a lényeg, hogy én akarom!
A Földön lehetetlen a valódi teremtés, azaz a dolgok materializációja.
A fizikai dolgok képtelenek az emberrel való együttműködésre, mert „csak" dolgok. Halott eszközök.
Csak a feladat számít!
Mindig mindent azonnal akarok!
Nekem minden jár!
Nem érdemlem meg a sikert.
Az emberek valójában nem is akarnak bőséget teremteni az életükbe.
Még egyszer nem fognak átverni!
A munka fontosabb, mint a család.
Azért dolgozom, mert muszáj.
Én tudom, hogy a másiknak mi a jó!
Már megint nem fog sikerülni!
A munkahelyen mindig azt kell tennünk, amit a főnökünk mond.
A munkahely és az ima nem fér meg egymással.
Segítek, ha mások helyett megcsinálom a dolgokat.
Segítek, ha pénzt adok a másiknak.
Kölcsönkérni -tilos.
Sose segítek senkinek sem!
Nekem mindig a TOP-on kell lennem!
Ha jobb helyre születtem volna, boldogabb lennék.
Utálom, ha korlátoznak.
Juszt, se azt csinálom, amit elvárnak tőlem!
Nincs olyan, hogy teremtő erő!
Csak a pénz számít!
Az egész pozitív gondolkodás egy nagy rakás szar! Én már mióta gyakorolom, és nem működik!
Utálok erőfeszítéseket tenni dolgokért.
Isten legnagyobb csapása a munka.
Segíteni? Ugyan minek! Úgysem értékeli!
Mindazt, amit teszek, csak és kizárólag önmagamért teszem.
Pénz nélkül nem lehet boldogulni.
Sorsom másoktól függ.
Elegem van abból, hogy mindig csak azt hallom, hogy majd később, hogy majd, majd, majd..... Itt és most akarom, azonnal!
Imádom, ha nélkülözhetetlennek látom és érzem magam.
Szeretem, ha félnek tőlem az emberek, mert akkor azt teszik, amit én akarok.
Ha nem teljesítesz nulla vagy, és a főnökök átnéznek rajtad!
A munkahelyemre azért járok, hogy „kipihenjem" mindazt, amit otthon nem tudok.
A munkahelyemre a fizetésemért járok.
Idegenekkel nem lehet együttműködni.
Imádom, hogy fontos vagyok.
Dönteni - az egyik legszarosabb dolog a világon.
Az együttműködés ismeretlen fogalom a számomra.
Ugyan! Hogy a gondolatokkal teremthetünk? Ha így lenne, én már régen egy palotában élnék valahol a tengerparton!
Pénz nélkül senki vagy.
Hazudik, aki azt állítja, hogy a Földön az életben maradáshoz nem szükséges enni, inni, és pénz!
Nekem mindig nyernem kell.
Nekem mindig az elsőnek kell lennem!
Képtelen vagyok teremteni.
Csak az a jó, amit én csinálok, mondok.
A pénz számomra hatalom.
A pénz számomra szabadság.
Ha sok pénzem van/lesz, szabad vagyok/leszek.
Az embereknek eszük ágában sincs tenni önmagukért, csak a „sült galambot" várják a szájukba.
Minél több pénzem van, annál nagyobb biztonságban érzem magam.
Az autó státusz szimbólum. Nekem is kell!
A törvények azért vannak, hogy ne tartsuk be őket.
Adót csalni - sikk.
Belehalok, ha nem az lesz, amit én akarok!
Belehalok, ha nem kapom meg azt, amit akarok.
Utálom, ha rám akarnak erőszakolni valamit/valakit/bármit.
Természetes, hogy nekem minden sikerül.
Képtelen vagyok a műszaki dolgokkal bánni.
„Hülye" vagyok a műszaki dolgokhoz, és az autóvezetéshez.
Nem értek a számítógéphez.
Márpedig mindenki azt teszi, amit én mondok!
Az ígéreteket minden körülmény közepette meg kell tartani.
Szemét vagyok, ha nem tartom be az ígéretemet.
Szemét vagy, ha nem tartod be az ígéretedet.
Nem lehet benned megbízni.
„szétfolyik" a napom.
Amit kimondtam, azt kimondtam! Nem gondolom meg magam!
A ruha teszi az embert.
Mindenki, aki gazdag, lop, csal, hazudik!
Tisztességes úton nem lehet meggazdagodni.
Önző az, aki senkinek nem ad pénzt.
Teljesen rendjén van, hogy hiteleim vannak.
Az államnak tartozni - sikk.
 Még hogy adót fizessek? Ennek a szemét országnak?
 Nekem ettől az országtól semmi sem kell!
A szomszéd kertje mindig zöldebb.
Bezzeg a nyugatiak.....!
Bezzeg az amerikaiak.....!
Ott ártok, ahol tudok.
A pénz piszkos dolog, még a végén „beszennyezem" magam vele.
Én, én, én.......!
Szabadság =nem dolgozom
Ha nem dolgozom, éhen halok.
A munka nemesít.
Minél több pénzem van, annál különb vagyok másoknál.
Ha nincs autóm, senki se vagyok.
Ha nincs nagy házam, senki se vagyok.
Csak kemény munkával lehet boldogulni.
Ha jókedvűen teszem a dolgaimat, még azt hiszik, hogy komolytalan ember vagyok.
Munkahelyen nem illik nevetni.
Komoly ember nem nevet.
Fegyelem! Ez visz előre!
Csak azért teszem, hogy másokat bosszantsak vele!
Türelem? Ezt a szót nem ismerem.
Hogy az életet jó játékként is fel lehetne fogni? Ez képtelenség. Itt minden olyan tragikus!
Változtatni/változni félelmetes.
Jobb a biztos rossz, mint a bizonytalan jó.
Eszem ágában sincs dolgozni!
Bezzeg én megmutatom.....!
Csak azért is úgy lesz minden, ahogyan azt én akarom.
Ha megveszem ezt, vagy azt,.....sikeresebb, vonzóbb, nőiesebb, ....stb. vagyok/leszek.
Minél több kacatom van, annál gazdagabb vagyok.
Csak akkor vagyok valaki, ha költekezem.
Félek a felelősségtől.
A napirend arra való, hogy kizsigereljem önmagam.
Célok nélkül is boldogulok.
Célok? Vannak olyanok? Egyáltalán lehetnek céljaim?
Aki nem azt mondja, amit én, hazudik!
Az egyedüli üdvözítő dolog a krisztusi szegénység.
Célok? Lehetnek nekem olyanok?
Mindig tudom, hogy mit kell tennem!
Egy napot nem hiányozhatok a munkahelyemről.
Nélkülem semmi sem úgy megy, mint ahogy annak mennie kellene.
Pótolhatatlan vagyok.
Rám mindig számíthatnak.
Hogy kérjek? Csak nem süllyedek odáig? Nekem minden jár!
Kérni derogál.
Ha jó kedvem van, még azt hiszik, hogy boldog vagyok.
A főnöknek mindig igaza van.
Mi az, hogy nem engedelmeskedsz nekem.....?
Heroltom van az adótörvényektől!
Utálok jogszabályokat olvasni és értelmezni.
Hányingerem van az egésztől!   
A saját életemben sem tudom megvalósítani, hogy lehetek így hiteles?
Egyre kevesebb őrömmel-lelkesedéssel csinálom a dolgaimat.
Azt sem tudom, mit akarok.
Nem tudok csaknem hat éve kijönni abból az anyagi gödörből, amibe hoztam magam.
Állandóan másoktól függök, másokra vagyok rászorulva, mások tartanak el.
Senkinek nincs szüksége arra, amit tudok.
Pedig a tutit én tudom.
Pénzből élünk.
Az erősebb győz.
Ha megnyílok mások előtt, azonnal lecsapnak rám.
Senki sem becsüli meg azt, amit adok.
Mindig az kell, ami nem lehet az enyém.
Bármit teszek, semmi se jó.
Vagy pénzt keresek és eladom a szabadságom, vagy szabad vagyok és nincs pénzem.
Az üzleti élet és a politika alapja az erőszak. Ez sosem fog változni, mert a résztvevők nagy része, nem élné túl a hitrendszerei leomlását.
Minden szervezet, minél jobban terjeszkedik, annál inkább épül az erőszakra.
A munka csak arra jó, hogy elterelje a gondolatokat arról, ami van.
Minek a számítógép és mobiltelefon, ha pár év múlva úgyis összeomlik az egész rendszer.
Hogy juthattam el idáig?
A főnök abból él, hogy kihasznál másokat.
Sosem fognak már rendbe jönni az anyagi dolgaim.
Az emberek robotszerűen működnek.
Mindenki csak a saját gesztenyéjét sütögeti.
A világon agresszorok és áldozatok léteznek csak.
A multik a legembertelenebb helyek a világon.
Ha kilépsz a társadalmi normák közül, elvesztél.
Életrevaló az, aki sok pénzt keres.
Senki sem akar felelősséget vállalni a saját életéért, én sem.
Akkor vagyok nyugodt, ha az van, amit én akarok.
A váratlan helyzetek csak a stresszt növelik.
A munka azért van, hogy az embereknek ne kelljen szembenézniük a valósággal. Ha szembenéznek, elvesztik a munkájukat.
Ez a világ az erőszakosoknak kedvez.
Bármi áron.
A munka szabaddá tesz.
Ha van pénzed, azt csinálsz, amit akarsz.
A bőség azt jelenti, hogy dúskálok az anyagi javakban.
Mindenről, amit akarok, kiderül, hogy nem is azt akartam.
Mit adjak, ha nincs mit adnom?
Ha elfogadok valamit valakitől, akkor az adósa leszek.
Soha nem fog sikerülni.
Ehhez én kevés vagyok.
Még megkeresni sem tudom a betevőt, nemhogy megteremteni.
A francba, minden tiszta motivációval, ha nincs mit ennem!
Ha nem dolgozom, nem lesz mit ennem.
A politikusok azt hiszik, hogy jót akarnak a népnek, ezért csak ártanak.
Ha nincs pénzed, egy senki vagy.
A média a hatalom eszköze.
Könnyen és gyorsan eredményt elérni a legkevesebb vagy befektetett munka nélkül
Nem érdemlem meg a jót, a bőséget, az örömet, a boldogságot
Alkalmatlan vagyok a feladatra
Sok pénzt csak sok és kemény munkával lehet keresni
Ha többem van, többet is kell adnom belőle
Jobban éljek, mint mások? Jaj, akkor mi lesz?
A többi embernek még ennyije sincs
Másoknak komolyabb, nagyobb problémái vannak
Milliók, milliárdok nem is léteznek
Túl nagy felelősség a sok pénz
Már nem lesz miért sajnálnom magam, ha teljesülnek a céljaim
Kitűnök a tömegből
Kivételezett akarok lenni
Több siker = több probléma
És akkor mindenki engem akar majd kirabolni
Á, úgy sem lehetséges, hogy minden sikerüljön
J jó dolgok után mindig rossz következik
Nem elég gyorsan jönnek az eredmények, ezért lehet, hogy nem is lesznek
Nem lehet ilyen könnyű és egyszerű
Nekem úgy sem sikerülhet
Én már annyi rosszat tettem, mondtam, gondoltam
A pénz hatalom
Mindennek ára van
Mindenkinek megvan az ára
A másik biztos jobb, őszintébb, neki könnyebb
Erre én képtelen vagyok
Jaj, változás, ez nem biztos, hogy jót jelent.
Segíts magadon az Isten is, megsegít
Akinek van, az, biztosan mástól vette el
Ha neki lehet, akkor nekem is
Tanulj meg spórolni, mert bármikor adódhat valami váratlan kiadás
Ami elromolhat, az előbb utóbb el is romlik
Szerencséje mindig csak másnak lehet
Az erősebbnek mindig igaza van
Ha nem adják békével, vedd el erővel
Ezt vagy azt ne tedd, mert én azt mondtam
Senkitől ne fogadj el semmit
Az emberek mindig csak a maguk hasznát nézik
Ha megöregszel beteg, buta és kiszolgáltatott leszel
Az életnek nincs értelme, ha nem a megfelelő helyre születsz
Csak a kapcsolatok számítanak, akkor tudsz elérni bármit is, ha ismered a megfelelő embereket
A pénz nem boldogít, akkor megnehezíti az életedet
Ha pénzről van szó, nincs barátság
A pénz hiánya a legjobb házasságot is képes tönkretenni
Bármikor kirúghatnak, mindenki pótolható
Ha mindenkinek azt mondom, amit hallani akar, hamarabb célt érek
Azt akarom, hogy mindenki azt csinálja, amit én akarok
Irányítani és manipulálni akarom az embereket
Csak kihívó viselkedéssel tudom elérni, amit akarok
A bőség anyagi gazdagságot, semmittevést és uralkodást jelent
Bőséget nem lehet teremteni, vagy van, vagy nincs
Muszáj jól teljesítenem, amit elvállaltam, vagy amit rám osztottak
Nem hibázhatok
Mindennek jól kell sikerülnie
Előbb a feladatok
Ha mindent jól csinálok, akkor szeretni fognak
Azért teljesítek, hogy elfogadjanak és szeressenek
Bezzeg neki milyen jó
Úgy akarok kinézni, mint ő, úgy akarok élni, mit ő...
Bezzeg neki sikerült
Ha elvégzem a feladatom, előbb vagy utóbb elismernek
Mindenki küzdjön meg az előrejutásért
Én ugyan nem segítek senkinek
Akadályozni jó és megéri másokat
Most és rögtön legyen meg, amit akarok
A célok feleslegesek

BŐSÉG PROJEKT

Az emberek bolondok, ha nem nyitnak Bőségszámlát maguknak.
Ilyen „lájtosan" nem lehet üzleteket kötni!
Na persze!  Majd pont a Fundamenta lakásszámlával lehet bőséget teremteni! Lehet, hogy valaki elhiszi ezt a marhaságot, de én nem veszem be! Ezek is csak a pénzemet akarják!
Az is bolond, aki elhiszi, hogy egy papír mögé odakerülhet a Felemelkedett Mesterek energiája! Egyáltalán kik azok? Még soha nem hallottam róluk. Átverés az egész, de én nem dőlök be neki.
Az is hazudik, aki azt állítja, hogy képes a Felemelkedett Mesterekkel beszélgetni. Ilyen nincs is! Legközelebb azt fogja mondani, hogy magával Istennel beszélget! Milyen hülyeség! De kibújt a szög a zsákból, mert lám, mindenért pénzt kér! Ha valóban tudná ezt, ingyen csinálná! Átverés az egész.
Ez a Bőség Projekt egy nagy rakás szar! Senki nem hisz nekünk!
A Fundamentában tök hülyének néznek bennünket azért, amit csinálunk.
A Fundamenta a vesztébe rohan.
A Fundamenta szerint, lélektelen robotok vagyunk, akiknek csak a profit termelése a dolga.
Ez a közös munka is biztos, hogy csak átverés.
Az embereknek nincs pénzük befektetésekre.
Van, amikor már nincs mit átcsoportosítani.
Mi van akkor, ha az embereknek erre tényleg nincs pénzük, vagy meggondolták magukat a bőségszámlát illetően
Nem velem akarnak bőségszámlát nyitni
A bőségszámla nem működik
Aki bőségszámlát nyit, az lesheti mikor lesz pénze
A bőségszámlával is csak pénzt akarnak kicsikarni
Az állami támogatást számlanyitás nélkül kellene odaadnia az államnak, ha már ennyi adót fizetünk

FIZIKAI TEST

A kövér emberek lusták és puhányok.
A fizikai test nem számít, az a dolga, hogy kiszolgáljon engem.
A fizikai test nem Isten teremtése.
Gyűlölöm az ápolatlan embereket.
Az étel az, ami hizlal.
A húsevés egészséges.
A menstruáció egészséges.
A mozgás számomra kínszenvedés.
A mozgás fáj.
Gyűlölöm a fizikai testem, mert csak akadályoz.
Utálom magam, beleértve a fizikai testemet is.
Utálatos pondró vagyok.
Biztos, hogy a korunk előre haladtával egyre idősebbek is leszünk.
Nem létezik örök fiatalság.
Ha „nagy" vagyok, nem bántanak.
Azért hízom, mert sokat eszem és lusta vagyok.
Hogy szerethetném magam, ha az egész életem egy nagy rakás szar!
Jogom van a sárga földig leinni magam, ha ideges és frusztrált vagyok.
Jogom van másokon kitölteni a haragomat, ha ideges és frusztrált vagyok.
Jogomban áll bosszút állni bárkin és bármiért.
Képtelen vagyok lefogyni.
Képtelen vagyok megfiatalodni.
A fiatalok a nyerők.
Az öregek hasznavehetetlenek.
Úgysem soká fogok élni.
Ha nyugdíjas leszek, szabad leszek.
Alig várom, hogy nyugdíjas legyek, mert akkor enyém lesz a világ!
Az öregség = betegség.
Az öregek csak nyűgök és koloncok a család és az állam nyakán.
A kövér emberek sokba kerülnek az államnak.
Csak meg ne öregedjek.....!
Utálom az öregséget és az öregeket.
Irigylem a fiatalokat és a szép nőket.
A hal, a csirke, a marha, stb. egészséges étel.
A vegetariánus táplálkozás nem kiegyensúlyozott táplálkozás.
A szervezetnek szüksége van húsra.
A fizikai testtel azt csinálok, amit akarok.
Fogyókúrával fogyni lehet.
A mozgás szükséges a jó erőnléthez, és a csábos külsőhöz.
Minél többet sportolok, annál egészségesebb, és annál férfiasabb/nőiesebb leszek.
A fizikai test minden funkciója (böfögés, szellentés, vizelés, székelés, stb.) szégyenletes, és titkolni kell!
Nem illik kézzel enni!
A tej, élet, erő, egészség.
A hústól erős leszek.
Az impotenciát kizárólag a stresszes életmód okozza.
A szója egészséges.
Kizárt dolog, hogy lefogyjak!
A szépség= karcsúság, fiatalság.
A táplálék kiegészítők egészségesek.
Az ásványvíz egészséges, jobb, mint a csapvíz!
Tilos élvezni a testem.
A fizikai test megvetendő. Csak sanyargatni szabad.
Még hogy jól érezzem magam a bőrömben? Kinek jó az?
Hogy a Földön jól is érezhetem magam? Kizárt dolog!
Gyűlölöm a fizikai testemet, mert nem azt teszi, amit én akarok!
A fizikai test Isten legundorítóbb teremtménye.
Az emberek étel nélkül éhen halnak.
Csak a csinos és szép lányok lehetnek sikeresek
Aki kövér, az sosem lesz boldog

GYÓGYÍTÁS

Képes vagyok gyógyítani.
A Bach-virágterápia csodaszer
A gyógyítási tevékenységért „bűn" pénzt kérni.
Aki hozzám jön - meggyógyul.
Az orvosok képtelenek meggyógyítani bárkit is.
Eszem ágában sincs orvoshoz menni, úgysem tudja, hogy mi a bajom.
Még hogy mi okozzuk magunknak a betegségeket? Ki állíthat ekkora baromságot? Én aztán biztos nem teremtek magamnak semmi ilyet!
„Nagy Gyógyító" vagyok.
Én vagyok az, aki gyógyít.
Ha beteg vagyok, szeretnek és odafigyelnek rám.
Jézus is ingyen gyógyított, ezért ezt minden gyógyítónak így kell tennie!
Gyógyítani annyi, hogy megmondom, mit tegyél, és milyen gyógyszereket vegyél be.
Az orvos gyógyít.
Azért megyek terapeutához, orvoshoz, hogy meggyógyítson.
Követnem kell a pácienseimet, az előre haladásukat, mert a végén még nem tudom, hogy milyen klassz gyógyító vagyok.
Hogy a páciens irányítsa a terápiát? Na, ne! Azt ő nem tudja! Én tudom, hogy mire van szüksége!
Ha a páciens nem jön vissza, biztos, hogy rosszul dolgoztam!
Most meggyógyítom magam!
Az orvosi gépek tudják/megmondják mi bajom, van.
A rák, az AIDS..... stb. gyógyíthatatlan, halálos betegségek.
itt fáj, ott fáj.... Biztos, hogy beteg vagyok!
Csak az orvosok segíthetnek rajtam.
Az antibiotikum csodaszer.
Nem engedhetem meg magamnak, hogy beteg legyek!
Nem engedhetem meg magamnak, hogy önmagammal foglalkozzak. Mit szólna ehhez család? Nélkülem éhen halnának!
A gyógyítás csak ingyenes lehet
A terápiákért nem kellene fizetni

VALLÁS, HIT, EZOTÉRIA, METAFIZIKA

Ha betartom a Teremtővel kötött „alkut" soha többet nem kell a Földre születnem.
Senkinek sem tartozom elszámolással, még a Teremtőnek sem!
Nem bízom senkiben, még a Teremtőben sem.
Csak parancsra jöttem a Földre.
Anubisz úgy hülye, ahogy van!
Az egész teremtés egy nagy büdös „katyvasz."
A Biblia maga a hazugságok tárháza, és az agresszió „melegágya".
A Korán csak árt annak, aki elolvassa.
Jézus bolond volt, amikor önként feláldozta magát a kereszten. Én biztos nem tettem volna ilyet. Az emberek ezt nem érdemlik meg.
Isten büntetni akar bennünket, ezért száműzött erre a bolygóra minket.
Mária Magdolna egy nagy büdös kurva volt.
Én tudom a tutit.
A szellemvilág nem létezik.
A mennyországba csak a szentek jutnak be.
Az imádság egy nagy hum-bug. Nincs is alapja!
Teremtő pedig, nem létezik.
Egyedül vagyunk a világegyetemben.
Isten nincs, ha pedig van, a legnagyobb gazember az Univerzumban, amiért ezt csinálta velünk!
A Föld egy trágyadomb.
Szenvedni vagyunk itt a Földön.
Gyűlölök a Földön élni.
Minél alázatosabb vagyok, annál jobban elérem azt, amit valójában akarok.
Gyűlölöm még a halál gondolatát is.
Nincs olyan, hogy a lélek örök.
Egyszer élünk.
Jogunk van leigázni a Földet, mert azért van, hogy kiszolgáljon bennünket.
Istenek, pedig nincsenek.
A mítoszok, a mesék hazugságok.
A spiritualitás az jelenti, hogy „felsőbbrendű" vagyok másoknál.
Lehetetlen a telepatikus beszéd és gondolkodás.
A Föld nem biztonságos hely.
A 3. szem nem létezik, ez csak hum-bug!
Istenhez a papokon át, vezet az út.
A Felemelkedett Mesterek nem is léteznek!
Az időutazás csak hum-bug! Senki sem képes rá.
Istenkáromlás ruhátlanul imádkozni, vagy bármi más szertartást csinálni, beleértve a tértisztítást is.
A spiritualitás különleges dolog, és semmi köze a mindennapokhoz.
A spiritualitás csak kevesek kiváltsága.
A szegényeket, betegeket sajnálni és segíteni kell.
Minden egyház erőszakszervezet, és a hatalom megszerzése és megtartása a célja.
Hinni a templomban kell!
Nem is volt olyan rossz, a sötét oldallal együttműködni!
Itt a Földön lehetetlen dolog a teleportálás.
Lehetetlen egyszerre több helyen is ott lenni.
Nincsenek is energiák, mert nem érzem őket.
A felemelkedésről szóló közvetítések azért vannak, hogy megijedjek, és azt tegyem, amit elvárnak tőlem.
Mekkora baromság ez az 5. dimenzió. Bolond az is, aki erre egyáltalán odafigyel! Még hogy felemelkedés!
Áruló vagyok/voltam.
Azt sem tudom, hogy mi az, hogy karma!
Szenvedni vagyok itt.
Képtelen vagyok egyensúlyban tartani az érzelmeimet.
Megölöm az EGO-mat, mert ő az oka minden bajomnak!
Képtelen vagyok logikusan gondolkodni.
Képtelen vagyok az egyhegyű figyelemre.
Az érzéseim erősebbek, mint én.
Az agyam mindig jár. Képtelen vagyok leállítani.
Nincs is Belső Csatorna.
Nem működik az intuícióm.
Isten csak büntetni tud.
A tündérmesék csak mesék. Nincs valóságalapjuk.
Azért krijázom, hogy segítsem a Mesterek munkáját.
A kutya Isten leghaszontalanabb teremtménye.
A tisztánlátás smafu!
A lelkünk soha nem betegszik meg.
Belehalok, annyira fáj!
A zsidók megérdemelték a sorsukat, mert keresztre feszítették Jézust.
Jézus soha nem házasodott meg.
Jézus szegény volt.
Jézus soha nem ivott rendes alkoholt.
Elfogadni annyi, mint megalázkodni, és kompromisszumokat kötni.
Kamu, hogy Jézus feltámadt! Ezt csak a papok találták ki! Ember erre nem képes!
Reinkarnáció nem létezik. Még az kéne! Eszem ágában sincs újra erre a büdös bolygóra születni. Ki nem állhatom! Itt semmi sincs úgy, ahogyan azt én akarom!
Eldöntöttem! Többet nem jövök vissza ide, még a Teremtő kérésére sem! Ez az utolsó inkarnációm!
A Teremtő bosszúálló, és minden olyanért megbüntet, amit nem az ő szája íze szerint teszek.
Ha nem imádkozom, a pokolra kerülök.
Ha nem járok templomba, pokolba kerülök.
Isten csak a templomban van.
„Miattam" feszítették keresztre Jézust.
Az ember a teremtés koronája!
A szabad akarat azt jelenti, hogy azt teszek, amit akarok
Jézus mennybemenetele szemenszedett hazugság! Ilyen nincs, és nem is volt soha
Szégyen felvállalnom az Igazi Önmagam. Még azt gondolják rólam, hogy komolytalan ember vagyok!
Ha valaki a szellemi fejlődés útjára lép, az, hipp-hopp, sikerül is neki. Sőt kell, hogy sikerüljön! Különben semmit sem ér az egész!
Ha Jézus valóban Isten fia lett volna, képes lett volna leszállni a keresztről! Hogy valójában ezt ő, saját maga nem akarta, senkinek nem jut eszébe.
Az igazi papoknak nincs vagyonuk.
Imádkozni haszontalan dolog. Isten úgysem hallja.
Az élet egy kínzókamra.
A Föld nem alkalmas igazi, emberhez méltó életre.
A földi ember csak dumál, minden értelem nélkül.
A Föld egyszer úgyis elpusztítja önmagát.
Az ember az oka mindennek.
Boldogság? Mi az?
A karmát jóvátenni azt jelenti, hogy zokszó nélkül mindent elviselek, amit az élet rám mér.
Jézus - azzal, hogy a zsidók keresztre feszítették-, megváltotta a Földet és az embereket. Milyen szemetek is a zsidók, hogy ezt tették vele!
A papír mindent elbír.
Csak az, az igaz, ami le van írva.
Ami le van írva, az, biztos, hogy igaz is.
Ha szó szerint betartom a törvényeket/előírásokat, nem tévedhetek.
A szent iratokat szó szerint kell érteni!
Ami a szent iratokban le van írva, az, biztos, hogy igaz!
Mindent úgy tettem, ahogy az Életfeladatomban elő volt írva. Biztos, hogy teljesítettem!
Anubisz pikkel rám.
Én sokkal, de sokkal jobban tudok ítélkezni, mint Anubisz! Bebizonyítom!
Jogom van ítélkezni -pálcát törni- mások felett.
Jogom van elítélni másokat.
Nem bűn az, ha minden áron bebizonyítom az igazamat.
Jogom volt/van Jézus nevében felkoncolni másokat.
A boszorkányoktól félni kell! Égessük meg őket!
Aki nem abban hisz, amiben én, az csak gazember lehet. Irtsuk ki őket!
Az iszlám mindenekfelett álló vallás.
Tévedek, ha azt mondom, Isten gyermeke vagyok én is.
Ha az embert Isten a maga képére formálta, nem sok jót remélhetünk tőle!
Ítélkezni nem bűn. Csak a véleményemet mondom általa.
Azért járok templomba, hogy a halálom után a mennyországba kerüljek.
Hangokat hallok a fejemben. Úristen! Megvilágosodtam?
Hangokat hallok a fejemben. Úristen! Megőrültem?
Képeket látok, ha behunyom a szemem. Úristen! Megvilágosodtam?
Az ígéreteket be kell tartani.
Az ígéretek nem számítanak. Azok csak szavak!
Az adott szó szent.
Az adott szó nem számít.
Ami nekem jó, az, biztos, hogy neked is!
Az erő=erőszak, agresszió.
Az alázat=alázatosság, megalázkodás
A béke unalmas.
A hit = vallásos hit.
Amit nem látok, nem hallok, az nincs is!
A legnagyobb félelmem, hogy valamiről elkések/lekések.
A legnagyobb félelmem, hogy most sem sikerül.
A Mestereknek nincs is EGO-ja.
Az EGO az oka mindennek!
Az EGO az oka minden bajomnak.
Eszem ágában sincs a muszlim vallást felvenni! Nem ettem meszet! Nem fogom igába hajtani a fejem!
A megkövezéstől való félelem teljesen lebénít!
Isten és a nevetés nem fér össze.
Templomban /szent helyen nem illik nevetni. Az olyan tiszteletlen!
Ha nem lenne EGO-m, már régen a Paradicsomban üldögélnék.
Az EGO az úr a házban. Ebből juszt sem engedek!
Segíts magadon, és Isten is megsegít.
Az iszlámról nem lehet saját külön véleményem, mert megköveznek, megölnek érte.
Hogy pont az arab világgal kapcsolatban vállaltam Életfeladatot? Elment a józan eszem!
Annyit jártatom a számat a muszlimokkal és az iszlámmal kapcsolatban, hogy a végén még megölnek érte.
A muszlimokkal nem lehet hitvitát folytatni.
Ez a szemét Világ! Ő az oka mindennek!
A krijával képes vagyok megvilágosodni. Ezért gyakorolom.
Azért meditálok, hogy megvilágosodjak.
Azért foglalkozom ezotériával, mert sikk.
Istentől félni kell.
Én mindig igazat mondok.
Soha nem hazudok.
Bennem semmi szép/jó nincs.
Az emberekben semmi jó nincs.
Undorodom a fizikai testemtől.
Undorodom magamtól.
Azért verlek meg, mert az, neked jó!
Azért verlek, mert jólesik ezt tennem!
Szeretek szenvedni. Oldja a bűntudatomat.
Gyűlölöm elveszteni a kontrollt önmagam felett.
Mindent kontrollálni akarok! Még a Teremtőt is!
Csak a tehetetlen dühöt érzem!
Iszonyúan fáj, hogy tehetetlen vagyok.
Puszta jó szándékból tönkretesszük egymást.
Azt sem tudjuk, hogy mit beszélünk!
Rád nézek, és megmondom ki vagy!
Más ezt nem bírja ki!
Én vagyok az, aki megoldja a világ dolgait.
Jogom van úton útfélen elmondani a véleményemet, akkor is, ha nem kérdezik.
Mindig a másik oka mindennek, én hibátlan vagyok.
Szívem szerint időnként felrobbantanám az egész világot!
Az emberek nem tudnak, és nem is akarnak dönteni. Képtelenek bármiért is felelősséget vállalni.
„Megölnek", ha elmegyek hazulról.
Csak a lakásomban vagyok biztonságban.
Félek a sötétben.
Jogom van a másikat elpusztítani, megalázni, megverni, ha nem azt teszi, amit én akarok.
Hiába beszélek, úgysem hisz nekem most sem senki!
Az idő a legnagyobb ellenségem.
Sose bocsátok meg senkinek sem!
Uralkodni jöttem!
Irtózom a kenetteljes beszédtől.
Irtózom a dogmatikus gondolkodástól.
Szükségem van a nehézségekre.
Soha nem fogom tudni felállítani a két agyféltekém közötti egyensúlyt, annyira érzelmi alapon döntök.
Eddigi életemben vagy akartam valamit, vagy nem. Amit akartam, az sosem lett az enyém.
Nem tudom uralni az érzelmeimet bizonyos helyzetekben. Van, amikor egy helyzetben sem.
Sokszor azt érzem, szélmalomharcot folytatok a környezetemmel, melynek semmi eredménye.
Szeretnem kellene, miközben nem szeretek.
Olyan instabil tudok lenni, hogy az már ijesztő.
Nem tudok örülni semminek.
Örömtelen ember hogy adjon örömöt.
Nem tudom kikommunikálni azt, ami bennem van.
Ha valaki erőteljesebben rám szól, egyből megijedek.
Hiteltelenül csak az észt osztom sokszor.
Egyáltalán nem hiszek semmiben sem.
Ha nem irányíthatok, mélységes rémület fog el.
Ha megnyitom magam mások felé, azonnal visszaélnek vele.
Bátorság nélkül, járom az utam.
Nálam gyávább embert még nem hordott a föld.
Nem tudok megbocsátani.
Nem tudok adni.
Most sem fog sikerülni, mint eddig.
Sosem leszek boldog.
Minden csak vágy marad számomra mindig.
Már mindenki előrébb tart, mint én.
Mindig a kisebb ellenállás felé mozdulok.
Félek a konfliktusoktól.
Olyan buta vagyok, mint a sicc.
Tele vagyok megfelelési és bizonyítási kényszerrel.
Nem tudok az lenni, aki vagyok.
Mintha mindig ugyanazokat a köröket futnám, és nem lenne kiút.
Kezdje a fene, elsőnek!
Amióta spiritualitással foglalkozom, egyre boldogtalanabb vagyok.
Az emberiség nincs megérve arra, hogy az 5.-dik dimenzióba emelkedjen.
Engem nem ért meg senki.
Ki vagyok szolgáltatva az egész világnak.
Mindenki világosodjon meg úgy, ahogy akar
Hogy lehettem ennyire hülye, hogy ilyen élettervet írtam!
Az életfeladat megvalósítása egyenlő a saját szivatásommal.
Emberi szempontból Jézus egy hülye volt. Hogy gondolhatnám másképp, mikor én is ember vagyok.
A szabad akarat fogalmát emberként sosem érthetjük meg.
A világ egy része konyít ahhoz, amiről beszélek, a másik be akarja bizonyítani, hogy kókler vagyok.
Az igazság odaát van.
Ebbe az egészbe csak beleőrülni lehet.
Nincs Isten.
Az élet, önként vállalt mazochizmus.
Ki szívatná magát önként?
Ha kiállok a véleményemmel, elpusztítanak.
Amióta világ-világ, a sötét mindig győzött a világos felett.
Én sem hiszek igazán abban, amit beszélek.
A hatalom legalább gyönyörrel töltött el. Most se gyönyör, se más.
Emberi testben megvalósítani mindazt, amiről beszélünk, lehetetlen.
A spiritualitással foglalkozó emberek rendelkeznek a legnagyobb egóval.
Jézus azért jött a földre, hogy megmutassa, mi az, amire mi emberek sosem leszünk képesek.
Boldogság? Volt valaha olyan, aki meg tudta fogalmazni mi az?
A szerelem sötét verem. Minden jó az életben, a fentiek szerint rossz.
Beteljesült szerelmek csak a filmekben vannak.
Tényleg én akartam kijönni az Egységből? Hogy lehettem ennyire hülye?
Az életnek semmi értelme.
A világ a pusztulása felé rohan.
Nincs remény, nincs hit, nincs szeretet.
Kezdje a békülést először a fene!
Én vigyem először a vásárra a bőröm? Soha!
A büszkeség véd meg a sérüléstől.
Az élet harc.
Sosem lesz béke a földön.
Egyszer élünk.
Mindent meg lehet magyarázni.
Egyszer lent, egyszer fent.
Ilyen az élet.
A szerelem szenvedély nélkül dögunalom.
Mindenki úgy hülye, ahogy van.
Bocsássak meg annak, aki belém rúgott? Na, azt nem!
Csak a káosz mélyül el a világban, a rend nem.
Amíg élünk, remélünk.
A remény hal meg utoljára.
Amibe belekezdek, az, rövid időn belül szétesik.
Csak olyan szerencsétlen embereket vonzok be, amilyen én is vagyok.
Nekem semmi sem sikerül.
A spiritualitás arra jó, hogy megutáljuk az embereket.
Az ezotéria területén vannak a leggusztustalanabb férgek.
A valóságról mindenki csak beszél, de senki sem ismeri.
Én biztos, hogy nem akartam ide visszajönni.
Kapja be az, aki visszaküldött.
A Földön mindenki akar valamit a másiktól.
Az élet egy megoldandó feladat.
Felvállalni azt, aki vagyok = kiszolgáltatni magam másoknak.
Az ezoterikusok még azt sem veszik észre, ami kiszúrja a szemüket.
Árral szemben menni mindig nehéz.
Az élet nem egy habos torta.
A bátorságom már sokszor került sokba nekem.
Bántanak, ha kiállok magamért.
A papok a világ legnagyobb gonoszai.
A katolikus egyház a legnagyobb erőszakszervezet.
A boszorkányégetést felváltotta a nyilvános megalázás.
Vágó István a modern „inkvizítor".
Gáz van, ahol a celeb a követendő példa.
A legtöbb ember önző, gonosz és még csak nem is tud róla.
Az ember csak pusztítani tud, aztán meg nem érti, miért szenved.
Untatnak az emberek.
Vagy irányítasz, vagy téged irányítanak.
A szeretet egy illúzió, mely segít elviselni az életet.
Erre még nem állok készen
Túl sokat akarok egyszerre
Fel kell áldoznom magam az életfeladatom teljesítéséért
A cél szentesíti az eszközt
Nem tenne jót a hatalomvágyamnak, ha teljesülnének a céljaim, vágyaim (értem ezalatt, hogy megerősödnek)
Büszkeség, önhittség
Félelem a lelepleződéstől
Jaj, mit gondolnak rólam az emberek
Jaj, mit szólnak hozzá a barátaim, a családtagjaim, a kedvesem
Csak tanfolyamokon, előadásokon lehet fejlődni, tanulni
Én nem kértem Jézust, hogy haljon meg értem
Nem én vagyok a hibás, hanem a körülmények játszódtak össze ellenem
Minek ezt vagy azt megtanulni, megtenni, jónak lenni, amikor úgy is meghalunk előbb vagy utóbb
A vallás jó, de a papokban és az egyházban nem lehet bízni
Nincs Isten, mert egyébként nem hagyná ezt a sok gonoszságot büntetlenül
Meglásd, majd a Jóisten megbüntet ezért vagy azért
A kegyes hazugság, nem hazugság
A világ félelmetes, nem biztonságos
Az érzelmek az ellenségeim, kiszolgáltatottá és védtelenné tesznek
A Felemelkedett Mesterek nem is léteznek
Kiválasztott vagyok
Félek, hogy a sötét oldal megbüntet, ha átállok
Uralni akarom a világot
Engem mindenki szeressen
Minél jobban megalázkodom, annál több szeretetet tudok kicsiholni másokból
Csak a fekete mágia vezet eredményre
Az embereket irányítani kell
A közvetítések nem is igazak
Ha nem érek gyorsan eredményt, akkor a technika, amit használok nem jó
Azért akarok az emberek gondolataiban olvasni, hogy meg tudjam védeni magam
A Teremtőt azért találták ki, hogy irányítani tudják az embereket
Gyűlölök a Földön élni
Nem akarok a Földön élni
Az élet nehéz
Egy ember soha sem lesz Istenhez hasonlatos
Kérdezni nem szabad, mert kiderül mennyi mindent, nem tudok
Kérdezni tilos
Majd pihensz, ha meghalsz
A halál örök és végleges
Ha megoldom az életfeladatom, meghalok
Ha betartom a javaslatokat, akkor elnyerem a jutalmamat
Muszáj mindig jónak lennem
Ha azt hiszik, hogy együttműködő vagyok, szeretni fognak
Ha azt hiszik, hogy mindenben egyet értek jobban elfogadnak
Senki nem tudja, hogy valójában mit gondolok
A felemelkedés csak mese, dimenziók, nem hogy ötödik, de egyik sem léteznek
Az emberek mind hülyék
Döntést hozni, minek?
Bármit, csak dönteni ne kelljen
Nem akarok felelősséget vállalni semmiért
Mindig le vagyok maradva (valamiről, valakitől)
A spiritualitás és a hétköznapi élet között csak szakadék van, együtt nem működhetnek
Ha áldozatokat hozok, megkapom a megérdemelt jutalmam
A Föld úgyis megsemmisül, ez már visszafordíthatatlan
Azért élünk, hogy meghaljunk
Ha látszólag együttműködöm, akkor minden úgy lesz, ahogy én akarom
Nem azt kaptam az élettől, amit vártam
Én nem ezt választottam
Akik jóváhagyták az életfeladatom, tuti nem voltak normálisak
Szabad akarat? Mi az?
Jogom van elégtételt venni minden engem ért sérelemért
A bosszú édes és kielégítő
Jobban megéri gonosznak lenni
Minden szabályt be kell tartani
A szabályok kőbe vannak vésve
Az engedetlenséget megbüntetik
Az érzelmek csak akadályoznak, feleslegesek
Az érzelmek gyengévé tesznek
Harc az élet
Ha nem harcolok, meghalok
Győznöm kell bármi áron
Mindig elsőnek kell lennem
Nekem mindent tudnom kell
Minden kérdésre tudnom kell válaszolni
Én vagyok a világ leggonoszabb embere
Mindenki ott dögöljön meg, ahol van
Az élet értelmetlen


ETNIKAI HOVATARTOZÁS

A magyar nép különleges nép.
A magyar nyelv a legnehezebb a világon.
A magyar nyelv a legkifejezőbb nyelv a világon.
A cigányok büdösek és agresszívek.
Az arabok lusták és hazugok.
Az arabok szemetek, mert elnyomják a nőket.
Az arab nők szánalomra méltók.
Az arabok felsőbbrendűnek gondolják önmagukat.
Szarok az őseimre!
Az őseim nyomát kell követnem.
Akinek nem fehér a bőre színe, csak alja ember lehet, legalábbis nálamnál biztosan alacsonyabb rendű.
Tele vagyok frusztrációval, félelemmel, az arabokkal kapcsolatban.
Rettegek a muszlimoktól! A nőket csak elnyomni tudják!
Minden alkoholista büdös és agresszív.
A cigányok mindig lopnak, az összes bűnöző
Aki az utcán él, az, biztosan tett is érte vagy most, vagy korábban
Minden alkoholista agresszív

ÁLLATOK, NÖVÉNYEK, FÖLD

Az állatoknak nincs lelkük.
Az állatokat büntetlenül lehet bántalmazni és megenni.
Az állatok nem Isten teremtményei, ezért szabadon megölhetők.
A növényvilág az emberekért van. Jogunk van megenni és kivágni őket a saját kényelmünkre.
A fáknak nincs is lelkük.
A növényekkel jogom van azt tenni, amit akarok.
A növények és az állatok nem éreznek.
Az embernek joga van a növények és az állatok életterét elvenni, mert ő az ember.
Nincs olyan állat, amit az embernek ne lenne jogában elpusztítania.
Az állatok és a növények nem tudnak beszélni.
 Lehetetlen megtanulni az állatok és a növények nyelvét, és lehetetlen beszélgetni velük.
Nem is igaz, hogy a Föld felemelkedik az 5. dimenzióba. Ilyen nem létezik, és minden, ami ezzel kapcsolatban elhangzik, hazugság!
Gyűlölök a Földön élni.
Képtelen vagyok az állatokat és a növényeket „megmenteni".
A Föld nem képes ennyi embert eltartani.
A madarak jól érzik magukat a kalitkában. Az enyém különösen. Hiszen annyira szeretem!
Az állatokkal, növényekkel azt tehetek, amit csak akarok. Még kínozni is kínozhatom őket, mert alacsonyabb rendűek, mint én.
A Föld, értem van. Azt tehetem vele, amit csak akarok.
A Föld nem élőlény, nincs is lelke.
Hogy a Föld, élő Lény lenne? Ki állíthat ekkora baromságot? Nem is tud beszélni!
Semmi gond nincs azzal, ha kutyát/ macskát, vagy bármilyen más állatot tartok kert nélküli házban/lakásban. Nem számít, hogy ő erről mit gondol!
A háziállatok játékszerek. Úgy is kezelem őket.

EGYÉB:

Az emberek túlnyomó része nem lát az orránál tovább, az időjáráson kívül alig lehet velük másról beszélgetni.
Az emberek tudatlanok és buták.
Nekem senki sem parancsolhat.
A büntetésből tanulunk.
Én nem hibázhatok.
Nekem mindig mindent tudnom kell, és tudom is.
A nem szó ismeretlen a számomra.
Jogom van a másik emberrel azt tenni, amit csak akarok.
Csak jót akartam!
Az emberek fafejűek, és felelőtlenek.
Az emberek kegyetlenek.
A tudás a könyvekben található.
Ha jókedvű vagyok, irigyek rám az emberek, és nem is értenek meg.
Engem nem ért meg senki!
Lehetetlen könyv nélkül megtanulni idegen nyelveket, úgy, hogy nem abban az országban élek.
Az igazi tudás könyvekből elsajátítható.
 Minél több ismeretem van dolgokról, annál okosabb, műveltebb vagyok.
Jogunk van egymást leigázni és kifosztani.
Senki sem tud arról, amit eltitkolok.
Amiről nem tudnak, az nem fáj.
A politika maga a szenny.
Hazudni lehet, csak ne kapjanak rajta.
Minél jobban eltitkolom azt, aki vagyok, annál nagyobb biztonságban vagyok.
Jogom van ölni, ha megtámadnak.
Az árulás, árulkodás nem bűn, ha nagyobb bajt előzök meg vele.
Minél több hírműsort nézek és hallgatok, annál tájékozottabb, okosabb vagyok.
Csúnyán beszélni -sikk.
Nem hagyhatok ki egy programot sem, mert abba belehalok.
Nem tudok jól tájékozódni.
Mindegy, hogy mit gondolok, úgyse tudja meg senki!
A politikusok mindig hazudnak.
A politikusok mindig igazat mondanak.
A polgárpukkasztás finom dolog. Élvezem.
Jogom van bárhol, és bármiért megsértődni.
Másokról pletykálni- a legédesebb dolgok egyike a világon.
Mindenről kell, hogy véleményem legyen, és van is!
Időnként legszívesebben kifutnék a világból.
Hogy képzelik az emberek, hogy állandóan telefonokkal zavarnak engem?
Szégyen a futás, de hasznos.
Mindig tudni akarom, hogy a másik mit gondol, mert akkor biztos, hogy nem ver át.
Nem bízom senkiben, még a Teremtőben és önmagamban sem.
Unalmas dolog mindig ugyanazt tenni.
 A hírek azért vannak, hogy jól felhúzzam magam rajtuk.
A TV a legártalmasabb dolog a világon.
Szeretek harcolni, vitatkozni.
A harc viszi előre a dolgokat.
A harc a mindenem.
Megbocsátani annyi, mint gyengének mutatkozni.
Sírni annyi, mint könnyűnek találtatni.
Mondhatok én bármit, az egyik fülén be, a másikon ki!
Megint megmondtam.....!
Na, ugye, hogy megint igazam volt/van?
Nekem mindig igazam van.
Haragszom magamra.
Hülye vagyok.
Képtelen vagyok elfogadni.
Sose adom fel!
Most sem hisznek nekem!
„Szélmalomharcot" folytatok.
Hiába beszélek.......!
A csúnya beszéd felnőtté tesz.
Cigarettázni - olyan felnőttes.
Nem akarok „felnőni", mert akkor felelősséget kell vállalnom önmagamért.
Az a jó, ha mások gondolkodnak helyettem, és megmondják, mit tegyek.
Ideálokra szükség van.
A legjobb ember vagyok a Földön, mert én mindenkinek csak segítek.
Még senki se „fázott" arra rá, ha követte a tanácsaimat.
Jogom van hisztizni a céljaim elérése érdekében.
Tele vagyok félelemmel.
Irigyek rám az emberek.
Nincs önbizalmam.
Mindig alábecsülöm magam.
Mindig túlértékelem magam.
Agresszív és erőszakos vagyok.
Mindig, mindenhol eltévedek.
Könnyen pánikba esem.
A legkisebb dologtól is vizsgadrukkom van.
Kerülöm a nyilvánosságot, mert félek az emberektől.
Mindig, mindenről lekésem.
Mosolyogni tilos, mert a végén még azt hiszik az emberek, hogy kinevetem őket.
Ma nem sikk jókedvűnek lenni.
Ha panaszkodom - megsajnálnak, és együtt éreznek velem.
Azért panaszkodom, mert ez a szokás. Mindenki ezt teszi.
Sok beszédnek sok az alja!
Nem szól szám, nem fáj fejem.
Ha hallgattam volna, bölcs maradtam volna.
Képtelen vagyok bármire/bárkire is igazából odafigyelni.
Gyűlölöm a képeket! Mindig torzítanak!
Mindig várni kell valamire, vagy valakire.
Itt sosem lesz valódi változás.
Nincs igazság.
Az emberek hülyék és birkaszelleműek.
A kisujjadat nyújtod nekik és az egész kezed, kell.
Mindenki egymásra vár, senki sem akar elsőnek lépni.
Nem bízom senkiben.
A cigi adja meg számomra az egyedüli megnyugvást.
Nem tudom megértetni magam másokkal.
Harc nélkül unalmas az élet.
A nyugalom csak egy vágy, amit sosem érünk el.
Kishitűség
Óvakodj az idegenektől
Az emberek hálátlanok, tisztelet a kivételnek
Csak magadra számíthatsz
A médiában megjelent dolgok mindig igazak.
A szólás szabadsága azt jelenti, hogy szabadon megsérthetek másokat